Frokostseminar om IT-sikkerhet

Sektorstyret IKT og Standard Norge inviterte 25. september til frokostseminar med IT-sikkerhet som tema. Hensikten med frokostseminaret var å belyse hva som er nytt, hvordan det veiledes om bruk av standardene og hvilke erfaringer virksomheter i privat og offentlig sektor har om å gå for sertifisering etter kravstandarden NS-ISO/IEC 27001.

Deltakere på seminar om IT-sikkerhet

Vi var heldige med gode foredragsholdere og deres presentasjoner følger her:

Sist oppdatert: 2014-10-10