Dataskjermer foran et bakteppe av binærkoder

Frokostseminar: IT-sikkerhet og standardisering

Standard Norge og Standard Norges Sektorstyre IKT inviterer til frokostseminar torsdag 25. september 2014 kl. 0800 – 1000 hos Senter for IKT i Utdanningen, Fridtjof Nansens plass 7, 6. etg., Oslo.

Standard Norge deltar i en rekke IT-standardiseringsprosesser. En aktivitet vi har deltatt i lenge og kan hende nådd best ut med er arbeidet med å få på plass systemer for sikring av informasjonsressurser. I ISO/IEC har de viktigste standardene blitt kjent som 27000-serien. Det pågår stadig arbeid med å få de viktigste standardene oppdatert, samstemt og gjort kjent.

Hensikten med frokostseminaret er å belyse hva som er nytt, hvordan det veiledes om bruk av standardene og hvilke erfaringer virksomheter i privat og offentlig sektor har om å gå for sertifisering etter kravstandarden NS-ISO/IEC 27001.

Program

Registrering og frokost fra kl. 0745.

Innledning og velkommen

 • Sektorstyrets leder,Trond Hovland, og Markedsdirektør i Standard Norge, Jacob Mehus, ønsker velkommen

Styringssystemer for informasjonssikring

 • Utvikling av standardene for å få et styringssystem for informasjonssikring - før, nå og veien videre?
  ved seniorrådgiver – Informasjonssikkerhet Rune Ask, Veriscan AS
 • Difis veiledningsmateriell for offentlig sektor: Internkontroll/styringssystem basert på ISO/IEC 27001 - bakgrunn, innhold og status
  ved seniorrådgiver Jan Sørgård, DIFI

Beinstrekk/kaffepåfyll

Virker det?

 • Erfaring fra privat sektor: Erfaringer med innføring av styringssystemer»
  ved seniorkonsulent Kåre Presttun, Mnemonic as
 • Erfaring fra offentlig sektor: Utfordringer når en skal basere seg på ISMS-standardene i sikring av kommunale informasjonsressurser
  ved utviklingssjef Ole Kristian Tangen, Asker kommune

Hvor går vi nå?

 • IT-sikkerhet og standardisering – behov for økt satsning
  ved daglig leder Lars Erik Fjørtoft, Bankenes standardiseringskontors representant i Sektorstyret IKT 
 • Kommentarer/spørsmål - Dialog med salen

Vennligst bruk vårt påmeldingsskjema dersom du ønsker å delta på seminaret. Fristen for påmelding er fredag 19. september kl. 1500. Det er ingen seminaravgift for å delta.

For mer informasjon om seminaret kan markedsassistent June Ødgren Grande kontaktes.

Sist oppdatert: 2014-09-02