(Foto: ScanStockPhoto)

Abelia om standardkontrakter for IT-anskaffelser

I en kronikk 11. august skriver Haakon Haugli og Tore Frellumstad fra Abelia at det er Standard Norge og ikke Difi som bør lage standardkontrakter for IT-anskaffelser.

Logo Abelia

Tore Frellumstad sitter i Standard Norges sektorstyre for IKT. I kronikken skriver Haugli og Frellumstad blant annet:

"Hvert år bruker det offentlige svimlende 400 milliarder til å kjøpe produkter og tjenester. Det utgjør 15 % av BNP, nesten halvparten av offentlige budsjetter og ca. 80.000 kroner per innbygger."

De fortsetter:

"En forutsetning for vellykkede anskaffelser er kontrakter som ivaretar begge parters interesser. Det er ikke tilfelle i dag og derfor har Næringsdepartementet bedt Difi revidere dagens standardkontrakt. Problemet er at Difi er feil adressat. Difis oppgave er å informere om regelverket, ikke lage egne regler. Det finnes allerede en nøytral og kompetent organisasjon som utarbeider balanserte standardkontrakter med deltakelse fra alle berørte parter – Standard Norge. Det er partene selv som må bli enige om avtalevilkårene og ikke dikteres av et statlig organ."

Les hele kronikken fra 11. august på Abelias nettsider.

Sist oppdatert: 2014-08-26