2019 Nyheter

 

For å få fart på handel med tjenester over landegrensene i Europa, tok EU initiativ overfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for å få utarbeidet standarder for tjenesteleveranser. Det har resultert i tre nye standarder som er på høring fram til 10. juni 2019.

2019-06-04

Mer om Innkjøp av tjenester, kontrakter og oppfølging av tjenestekvalitet