To personer hjelpe en mann opp i rullestol

Faglig oppdatering av helsefagarbeidere

Standarden NS 6511 spesifiserer krav til kunnskapsbasert og faglig oppdatering av helsefagarbeidere. 13. oktober inviterte vi til høringsmøte hvor forslaget til standard ble presentert.

Helsefagarbeideres oppgave er å ivareta grunnleggende sykepleie slik at pasienter og brukere opplever mestring og får økt helsekompetanse. Som helsefagarbeidere kreves det inngående kunnskap om svært varierte emner noe som stiller krav til kontinuerlig og systematisk kompetanseoppdatering. Den nye standarden NS 6511 angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes. I tillegg angir standarden krav til metode for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

NS 6511 er en del av en serie med kompetansestandarder for ulike typer autorisert helsepersonell som spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering.

Målet med standarden er å bidra til:

  • Faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie
  • Pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring
  • Økt mestringsopplevelse, faglig trygghet og rolleklarhet hos helsefagarbeidene
  • Innovasjon, tjenesteutvikling og en bærekraftig helsetjeneste

NS 6511 er rettet mot helsefagarbeider, både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes av helsefagarbeidere, arbeidsgivere og ledere.

Arbeidet med standarden har vært utført i standardiseringskomiteen SN/K 600 som ledes av Hege Engesvik Roda fra Sandnes kommune. Komiteen har i tillegg bestått av representanter fra kommunehelsetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, yrkesfagopplæring, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta, Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøte. Blir lagt ut om kort tid.

Presentasjoner

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Standarden benevnes som prNS 6511, hvor forstavelsen «pr» viser at dette er et høringsforslag. Høringsfristen er 21. november 2022.

Når standarden blir utgitt er ikke endelig avklart. Dette vil også avhenge av hvor mange høringskommentarer som kommer inn.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit Kveine Nygren.

Sist oppdatert: 2022-10-28