To helsearbeidere hjelper mann i rullestol
Foto: Istock

Nytt prosjekt: Norsk Standard for faglig oppdatering av helsearbeidere

Standard Norge inviterer fagpersoner til å delta i utviklingen av en Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

I april ble Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten utgitt. Standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. I tillegg angir den krav til metoder for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleierne.

Standarden for faglig oppdatering av sykepleiere har blitt godt mottatt av blant annet Norsk Sykepleierforbund som mener at NS 6510 bør bli en nasjonal retningslinje. Tilsvarende standarder er relevant for flere typer helsepersonell. 

Standard Norge vil nå sette i gang arbeidet med å utvikle en tilsvarende standard for helsefagarbeidere. Vi inviterer nå fagmiljøer til å delta i dette viktige arbeidet.

Komiteens mandat:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard som setter krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

Hensikten med standarden er å bidra til:

  • pasientsikkerhet og omsorgsfull hjelp
  • mestringsopplevelse og rolleklarhet
  • verdibevissthet, godeferdigheter og trygghet i arbeidet

Komiteen skal også:

  • vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden
  • foreslå hvordan utdanningsinstitusjoner kan ta i bruk standarden
  • foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle deler av helse- og omsorgstjenesten

Standarden forventes å være ferdig innen juni 2023.

Vil du delta?

Komiteen har sitt første møte 31.august fra 0900-1200. Møtet vil bli arrangert digitalt (Teams) og lenke vil bli sendt til de som melder seg på. Frist for påmelding er 25.08.2021.

Komiteen vil møtes cirka hver sjette uke fram til et høringsutkast er klart. Komitémedlemmer må forvente arbeid mellom møtene.

Eksempler på aktuelle virksomheter er helseforetak, kommuner, myndigheter, organisasjoner og forskning/akademia.

Kontakt Standard Norge ved prosjektleder Marit Kveine Nygren dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon.

Se video fra frokostmøte

Dette prosjektet ble presentert på et frokostmøte 15. juni. Se opptak fra møtet

Sist oppdatert: 2021-06-23