To kolleger med munnbind hilser på hverandre med albuen
NYE RUTINER: Munnbind og nye måter å hilse på er blitt en del av hverdagen. Illustrasjonsfoto: Istock

Nye krav til munnbind for folk flest

I lys av det pågående koronautbruddet, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind. Retningslinjene er nyttig for bl.a. produsenter, testlaboratorier og bestillere av munnbind til bruk i det offentlige rom. Dokumentet er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

Dokumentet CWA 17553:2020 Munnbind til bruk i det offentlige rom – Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk gir minimumskrav for design, produksjon og ytelsesvurdering av munnbind ment for forbrukere, både for engangsbruk og gjenbruk.

Les mer om munnbind og standarder

I de fleste europeiske land har munnbind for forbrukere fått en viktig plass i nasjonale strategier for gradvis gjenåpning av samfunnet. Ikke-medisinske munnbind er ofte ikke omtalt i forskrifter og regler om personlig verneutstyr og medisinsk utstyr. Derfor har Europakommisjonen pekt på det presserende behovet for harmoniserte krav til trygghet for ikke-medisinske munnbind.

Basert på dette behovet og som et svar på krisen, har CEN på kort tid utviklet nye retningslinjer i en såkalt CEN Workshop Agreement (CWA). Dokumentet er basert på allerede eksisterende nasjonale retningslinjer og er et resultat av samarbeid og kunnskapsdeling mellom medlemslandene i CEN.

Jacob Mehus, administrerende direktør

Jacob Mehus, administrerende direktør

Dokumentet føyer seg inn i rekken av europeiske standarder for medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som allerede er gjort tilgengelige kostnadsfritt i sammenheng med COVID-19-pandemien.

– Vi er stolte av å være en del av fellesskapet som har fått på plass dette dokumentet på så kort tid. Standardisering er, og skal være, en grundig og tidkrevende prosess, men dette viser at vi kan hive oss rundt når samfunnet trenger det, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

I Norge anser Folkehelseinstituttet at det ikke er faglig grunnlag, ut fra dagens epidemiologiske situasjon, å anbefale generell bruk av munnbind eller ikke-medisinske ansiktsmasker i befolkningen. Men dersom man velger å bruke munnbind, skal man ikke kjøpe munnbind som trengs i helsetjenesten.

Oppdatering 2. september 2020: CWA 17553 er nå tilgjengelig på norsk.

Sist oppdatert: 2020-09-02

NOK 630,00 (eks. mva)

Munnbind til bruk i det offentlige rom — Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-06-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Munnbind til bruk i det offentlige rom — Veiledning om minstekrav, prøvingsmetoder og bruk

SpråkNorskUtgave: 2020-06 (2020-08-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang