Hanskekledd hånd vasker flislagt vegg.
Den nye veilederen vil gi renholdere en ekstra trygghet. Foto: Karolina Grabowska/ Pexels

Ny smittevernveiledning for renholdsbransjen

Renholdsbransjen og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – Den vil ha stor betydning for alle i bransjen, sier Johnny Haugland i bransjeorganisasjonen i Ren Fordel.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gjelder spesifikt renholdsbransjen. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Ren Fordel og NHO Service og Handel, og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge utvikler i samarbeid med bransjene selv.

En trygghet

Den vil heve kvaliteten på renholdet og gi renholdere en ekstra trygghet, tror daglig leder i Ren Fordel, Johnny Haugland. 

Johnny Haugland, Ren Fordel

Daglig leder Johnny Haugland i Ren Fordel

– Utfordringen så langt har vært at vi hver for oss har utført smittevern og renhold på hver vår måte, uten å være helt sikre på at prosedyrer og rutiner for sikker hygiene og smittevern er utført forskriftsmessig. Med den nye smittevernveilederen vil hver enkelt renholder være trygg på at smittevernet er ivaretatt, sier Haugland.

Veiledningen som gjelder for renholdsbransjen, bygger på den såkalte Covid-19-forskriften. Den er tilgjengelig gratis hos Standard Norge.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Olav Slåttebrekk og Jacob Mehus

SAMARBEIDER OM SMITTEVERN: Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk og Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.

Gå til egen side for gratis nedlasting av smittevernstandarder

Last ned gratis

Standard Norge har utviklet flere bransjespesifikke smittevernveiledere (NHS-C19) i samarbeid med bransjene selv.

Du finner en oversikt her

Sist oppdatert: 2020-12-11