Eldre dame får satt en sprøyte i armen

Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere - standard på høring

En ny Norsk Standard, NS 6510, spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten, er under arbeid. Forslaget til standard er nå på høring, og 5. november invitert vi til frokostmøtet i forbindelse med høringen.

Tittelen på standarden blir «Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten – Kompetanseområder og metode». Mens forslaget til standard er på høring benevnes det som «prNS 6510» for å vise at dette er et høringsforslag.

For å sikre kvalitetsmessig gode og faglig forsvarlige helsetjenester, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetanse hos sykepleiere. Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. I tillegg har sykepleiere et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Denne planlagte nye standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes. I tillegg angir standarden krav til metode for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere.

Målet med standarden er å bidra til:

  • pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
  • omsorgsfull hjelp
  • mestringsopplevelse og rolleklarhet hos sykepleiere
  • verdibevissthet, ferdigheter og trygghet i arbeidet
  • innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling, inkludert digital kompetanse

Standarden er rettet mot sykepleie utført av autoriserte sykepleiere fortrinnsvis i kommunehelsetjenesten, men også i spesialisthelsetjenesten. Standarden kan brukes av sykepleiere, arbeidsgivere og ledere.

Arbeidet med denne standarden har vært utført i standardiseringskomiteen SN/K 580 som ledes av Siren Eriksen, Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse. Komiteen har i tillegg bestått av representanter fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Universitetet i Sørøst-Norge, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen i Østfold, og kommunene Hamar, Skien, Bærum, Ringsaker og Asker.

Presentasjoner 

På frokostmøtet ble det holdt innlegg fra representanter som har deltatt i arbeidet med standarden og/eller som er potensielle brukere av den når den er ferdig.

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 2020-12-30.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marit Kveine Nygren.

Sist oppdatert: 2020-11-05