Helse og omsorg

 

Standard Norge undersøker behovet for en Norsk Standard for kontrakter for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr. Vi ønsker nå innspill fra næringen.

2020-09-24

Mer om Er det behov for en kontraktsstandard for anskaffelser av laboratorie- og medisinteknisk utstyr?
 

Helsedirektoratet har bedt Standard Norge om å utvikle smittevernstandarder for ulike bransjer. – Gjennom dette oppdraget hjelper vi Norge tilbake til hverdagen, sier Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.

2020-08-27

Mer om Samarbeider for å heve standarden for smittevern
 

Vi skiller mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind, det vil si munnbind som skal brukes i det offentlige rom. Men hvilke krav stilles til munnbind for folk flest? Et europeisk standardiseringsdokument gir retningslinjer for produsenter av slike munnbind. Helsedirektoratet anbefaler at tøymunnbind bør tilfredsstille anbefalingene til Standard Norge.

2020-08-13

Mer om Hvilke krav stilles til munnbind for folk flest?
 

I lys av det pågående koronautbruddet, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind. Retningslinjene er nyttig for bl.a. produsenter, testlaboratorier og bestillere av munnbind til bruk i det offentlige rom. Dokumentet er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

2020-06-23

Mer om Nye krav til munnbind for folk flest
 

For medisinske laboratorier er pålitelighet og nøyaktighet nå viktigere enn noensinne. Robuste risikostyringsprosesser er det beste forsvar mot feil og upålitelige resultater. Et av verdens mest solide veiledningsdokumenter for risikostyring i medisinske laboratorier er nylig blitt oppdatert.

2020-06-05

Mer om Oppdatert internasjonal standard reduserer risikoen for feil i medisinske laboratorier
 

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte og deltakelse i nasjonal speilkomitè for e-helse 3. juni. Den norske komiteen skal gi innspill til standardiseringsarbeidet både i den internasjonale og den europeiske komiteen for e-helse (ISO/TC 215 og CEN/TC 251).

2020-05-19

Mer om Invitasjon: Nytt standardiseringsarbeid knyttet til e-helse
 

En ny europeisk standard som setter krav til omsorgstjenester til eldre personer, er nå på høring. Standarden retter seg mot tjenesteytere i alle deler av en virksomhet som gir helse- og omsorgstjenester til eldre.

2020-04-27

Mer om Standard for kvalitet på omsorgstjenester på høring
 

Kvalitetskrav for helseinstitusjoner som driver klinisk opplæring av helsepersonell, skal spesifiseres i et dokument som skrives nå. Vil du delta i arbeidet?

2020-04-20

Mer om Delta i internasjonal standardisering av klinisk opplæring av helsepersonell
 

Smittevernutstyr har blitt et tema mange bryr seg om. Det snakkes om munnbind, smittefrakker og øyevern rundt middagsbordet, i sosiale medier og i politiske kretser. Det handler om noe så viktig som tryggheten til helsearbeiderne våre. Mange er imidlertid ikke klar over at det er internasjonale og europeiske standarder som angir kravene til utstyret og sikrer at kvaliteten er god nok.

2020-04-17

Mer om Kommentar: Smittevernutstyr som holder mål
 

Dette dokumentet skal bidra til redusert risiko for smittespredning og god samhandling mellom renholdere og resten av virksomheten. Det er utviklet av en bredt sammensatt komité av fagfolk, på initiativ fra Forum for sykehusrenhold.

2020-04-03

Mer om Ny Teknisk Spesifikasjon for renhold i helse- og omsorgstjenesten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »