Tre kolleger på møte
For å sikre fortsatt vekst skal Standard Norge engasjere bredere og ansette flere. Her er to av våre nyansatte prosjektledere Stefan Bæk Jensen og Marthe Flaskerud Hagberg sammen med prosjektleder Javad Sunde Fahadi. Foto: Nicolas Tourrenc.

Standard Norge ekspanderer

Raske teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og Standard Norge har planer for stor vekst de neste årene. Sterke trender knyttet til blant annet digitalisering, automatisering, bransjeglidning og klima- og miljøutfordringer gir nye muligheter, og sammen med datterselskapene Standard Online og Standard Digital har organisasjonen valgt en ny og ekspansiv strategi fra 2019.

Nye standarder, produkter og tjenester skal utvikles i tråd med nye behov i markedet, og for å sikre fortsatt vekst skal Standard Norge engasjere flere og bredere.

Økt verdi til flere kunder

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

Målet er at konsernet Standard Norge skal være en totalleverandør for både nåværende og framtidige behov innenfor standardisering. Som et «Standardiseringens hus» skal virksomheten bidra til økt verdiskapning og et tryggere, enklere og mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Til det trengs det blant annet flere nye medarbeidere.

Den nye strategien vår er drevet av et tydelig behov og et sterkt ønske om å levere økt verdi til det store spekteret av kunder og interessenter. Vi skal rett og slett levere flere og bedre produkter og tjenester til mangfoldet i norsk samfunns- og næringsliv, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Fra standardisering til rådgivning

Harald Hesselroth

Harald Hesselroth, Standard Online

Konsernet skal dekke hele verdikjeden fra selve standardiseringsprosessen til salg, kurs og rådgivning i bruk av standarder. Det vil også bli mulig for flere og flere kunder å integrere krav i standarder i bedriftsinterne systemer og egen programvare. 

Gjennom digitalisering og kundeorienterte nye produkter og tjenester, skal vi hjelpe våre kunder til å utnytte verdien som ligger i standardene maksimalt, enten de representerer et stort internasjonalt konsern eller en mindre lokal virksomhet, sier Harald Hesselroth, administrerende direktør i Standard Online AS, standardiseringens salgsselskap.

Konsernets nyeste tilskudd, Standards Digital, har utviklet seg til å bli en programvareleverandør for standardiseringen og skal være en spydspiss i digitaliseringsarbeidet. 

Hans Arne Rykkelid

Hans Arne Rykkelid, Standards Digital

Selskapet som ble etablert i 2018, teller nå 14 ansatte og leverer også tjenester til andre lands standardiseringsorganisasjoner.

– Vi ønsker å øke den digitale innovasjonen i standardiseringsarbeidet gjennom bruk av nye verktøy og tilby standardinnhold på nye formater i samarbeid med kundene, påpeker Hans Arne Rykkelid, administrerende direktør i Standards Digital AS. 

Skal realisere visjoner

Hoveddrivkraften til Standard Norge er å skape økt kundeverdi og få andre til å lykkes gjennom bruk av standarder. Det er bakgrunnen for valget av en ny visjon for framtiden: Vi realiserer visjoner. 

Visjonen henger godt sammen med resultatene fra en nordisk markedsanalyse, gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Oxford Research i 2018. Den viser at det å følge og bruke standarder er en viktig del av det nordiske selskaper ønsker å oppnå i framtiden. Nesten 90 prosent sier at standardisering spiller en nøkkelrolle i deres framtidige forretningsplaner.  Dette er særlig knyttet til ønsket om forbedret markedsadgang, forbedret produkt-/tjenestekvalitet og redusert risiko.

Analysen antyder dessuten at så mye som 39 prosent av veksten i arbeidsproduktiviteten og 28 prosent av veksten i BNP i de nordiske landene i perioden 1976 til 2014 er knyttet til standardisering. 

Styrker kompetansen og utvider arbeidsstokken

Som en konsekvens av den sterke ambisjonen om å levere mer til kundene, er Standard Norge godt i gang med å rekruttere flere nye medarbeidere og styrke kompetansen blant eksisterende ansatte. Denne prosessen vil fortsette i årene som kommer. 

Sist oppdatert: 2019-06-03