Lover å jobbe aktivt for likestilling i standardiseringen

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, har signert en internasjonal erklæring for likestilling mellom kjønnene i standardiseringen.

– I vår nye strategi understreker vi viktigheten av standarder som støtter FNs bærekraftsmål. Vi er stolte over å signere denne erklæringen, sier Mehus. 

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

Erklæringen er en kollektiv forpliktelse for likestillingsarbeid i standardisering. Den er et resultat av Gender Responsive Standards Initiativ som ble startet av UNECE, FNs økonomiske kommisjon for Europa, i 2016. Ved utgangen av mai 2019 er erklæringen signert av cirka 50 nasjonale standardiseringsorganisasjoner, i tillegg til flere internasjonale standardiseringsorganisasjoner som ISO, IEC og CEN.

Mehus lover at Standard Norge vil jobbe for at flere kvinner deltar i utviklingen av standarder og følge opp erklæringen med å lage en plan for likestillingsarbeid.

Jacob Mehus' løfte knyttet til signeringen av «Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Developement»:

«In Standards Norway’s current strategy, we have emphasized the importance of standards supporting the SDGs. Consequently, we are honored and proud to sign this declaration on gender responsive standards and standard development, in support of Sustainable Development Goal 5 on Gender Equality.

Gender equality is a fundamental human right and the foundation of a sustainable world. Although much progress has been made in recent decades, much work still lies ahead. Standardization is a significant mechanism for developing and sharing best practice locally, regionally and globally. We believe that standards and standardization will be critical in our effort to reach the United Nations Sustainability Development Goals.

The work on gender responsive standards and standards development starts now. Standards Norway is committed to strengthening the participation of women in the development of standards in order to make standards more relevant to women and women’s situation.

Standards Norway will follow up on the pledge we have made here today. We will implement a gender action plan. And in the true spirit of standardization, we plan to share our progress, success stories and best practice with all of you.»

Les mer om konsernets nye strategi: Standard Norge ekspanderer

FNs bærekraftsmål

Symbol for FNs bærekraftsmål 5

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer om standarder og FNs bærekraftsmål

Sist oppdatert: 2019-10-02