Arendalsuka 2019: Standarder bidrar til bærekraftige og smarte samfunn

Under Arendalsuka framhevet Standard Norge FNs bærekraftsmål og hvordan standarder kan bidra til å nå målene. Temaer til debatt var blant annet smarte byer, sirkulær økonomi og mangfold i samfunns- og arbeidslivet. Her finner du video og presentasjoner fra arrangementene.

Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning

Senter for likestilling (UiA), Seema og vi inviterte til frokostmøte om mangfoldsledelse.

Deltakere på frokostmøte om mangfoldsledelse


Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss

Sammen med Enters UiA og Eyde-klyngen inviterte vi til møte og debatt om sirkulær økonomi og gjenbruk av batterier 15. august.

Deltakere under møtet om sirkulær økonomi

 

Smart samspill for smarte samfunn

Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge, Integra og Standard Norge inviterte til diskusjon om smarte samfunn under Arendalsuka. 

Debatt under møtet om smarte samfunn
 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2019-11-28