2022 Nyheter

 

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk. Her kan du finne rapporten og se opptak av lanseringen 15. juni 2022.

2022-06-17

Mer om Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?
 

Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte. Forskningsrådet og Standard Norge inviterte til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni med dette som tema.

2022-06-15

Mer om Forskning og standardisering hånd i hånd
 

Å bruke standarder i regelverk kan gi forenklinger for næringslivet. Ideen er ikke ny, men nå gir en analyse fra Menon Economics fem anbefalinger til arbeidet med standarder og regelverk, skriver Dag Aarnes i Regelrådet, Jacob Mehus i Standard Norge og Leif T. Aanensen i NEK i denne kronikken.

2022-06-14

Mer om Kronikk: Nye veier til forenklingsmålet
 

Standardsamlinger gir deg utvalgte standarder innenfor et område til en gunstig pris. Nå får du standardsamlinger enda billigere i vår sommerkampanje frem til 30. juni.

2022-05-31

Mer om Halv pris på nettbaserte standardsamlinger
 

Konsernet Standard Norge har valgt å støtte Røde Kors sitt viktige arbeid i Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina.

2022-03-28

Mer om Standard Norge støtter Røde Kors i Ukraina
 

OsloMet - storbyuniversitetet og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale. Et styrket samarbeid skal bidra til at viktige samfunnsoppgaver blir løst på en enda bedre måte. Avtalen innebærer blant annet samarbeid om forskning, undervisning og formidling i tillegg til utvikling av nasjonale og internasjonale standarder.

2022-03-17

Mer om OsloMet og Standard Norge vil løse viktige samfunnsoppgaver gjennom standardisering
 

Europakommisjonen har lansert en ny strategi for standardisering. – EU viser at de forstår at standarder er et fundament for videre utvikling og vekst, fastslår administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, og Leif T. Aanensen, administrerende direktør i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

2022-02-03

Mer om Ny EU-strategi med høye ambisjoner for standardisering