2022 Nyheter

 

Etter en runde med innspill fra medarbeiderne, har konsernet Standard Norge i år valgt å gi en julegave til Redd Barnas arbeid i Ukraina.

2022-12-20

Mer om Standard Norges julegave går til Redd Barnas arbeid i Ukraina
 

Samfunnsansvarsdebatten innenfor tildelingen av offentlige kontrakter er svært viktig. Når det offentlige handler varer og tjenester for nær 650 milliarder årlig, må det offentlige vite å benytte innkjøpsmakten.

2022-11-22

Mer om Innlegg: Bærekraftige offentlige anskaffelser – ser vi ikke mulighetsrommet?
 

Takk til alle som deltok på våre arrangement og andre vi møtte under Arendalsuka 2022. Her finner du opptak av de tre seminarene vi arrangerte, om aldersinkluderende arbeidsliv, plast og sirkulærøkonomi, og smarte byer og robotikk.

2022-08-22

Mer om Standard Norge på Arendalsuka 2022
 

Standard Norge deltar med tre arrangement og inviterer i tillegg til «åpen båt» to ganger under Arendalsuka 2022. Temaene på arrangementene omfatter aldersinkluderende arbeidsliv, plast og sirkulærøkonomi, og smarte byer og robotikk. Velkommen til arrangement hvor du kan møte både oss og mange spennende samarbeidspartnere.

2022-07-04

Mer om Møt Standard Norge på Arendalsuka 2022
 

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk. Her kan du finne rapporten og se opptak av lanseringen 15. juni 2022.

2022-06-17

Mer om Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?
 

Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte. Forskningsrådet og Standard Norge inviterte til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni med dette som tema.

2022-06-15

Mer om Forskning og standardisering hånd i hånd
 

Å bruke standarder i regelverk kan gi forenklinger for næringslivet. Ideen er ikke ny, men nå gir en analyse fra Menon Economics fem anbefalinger til arbeidet med standarder og regelverk, skriver Dag Aarnes i Regelrådet, Jacob Mehus i Standard Norge og Leif T. Aanensen i NEK i denne kronikken.

2022-06-14

Mer om Kronikk: Nye veier til forenklingsmålet
 

Standardsamlinger gir deg utvalgte standarder innenfor et område til en gunstig pris. Nå får du standardsamlinger enda billigere i vår sommerkampanje frem til 20. august.

2022-05-31

Mer om Halv pris på nettbaserte standardsamlinger
 

Konsernet Standard Norge har valgt å støtte Røde Kors sitt viktige arbeid i Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina.

2022-03-28

Mer om Standard Norge støtter Røde Kors i Ukraina
 

OsloMet - storbyuniversitetet og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale. Et styrket samarbeid skal bidra til at viktige samfunnsoppgaver blir løst på en enda bedre måte. Avtalen innebærer blant annet samarbeid om forskning, undervisning og formidling i tillegg til utvikling av nasjonale og internasjonale standarder.

2022-03-17

Mer om OsloMet og Standard Norge vil løse viktige samfunnsoppgaver gjennom standardisering
1 2 > »