Gatabilde fra London
Storbritannia fortsetter i den europeiske standardiseringsfamilien

Storbritannia fortsetter som fullverdig medlem av CEN

Den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI forblir medlem av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC. Dette er en god nyhet for det europeiske standardiseringsarbeidet og for norske virksomheter som samhandler med Storbritannia.

Til tross for Storbritannias utmelding av EU (Brexit), men i samsvar med den nye handels- og samarbeidsavtalen som er avtalt mellom Storbritannia og EU, er det nå avklart at BSI (British Standards Institution) kan fortsette sitt medlemskap i CEN og CENELEC fra 1. januar 2022.

- Det har vært en omfattende og komplisert prosess å komme fram til en ordning. Som medlem i CENs styre har jeg vært tett på arbeidet, og jeg er veldig glad for at vi har fått til en løsning slik at BSI kan fortsette som medlem i CEN. Storbritannina er en viktig handelspartner for Norge, og BSI har vært og kan nå fortsette som en viktig aktør i det felles europeiske standardiseringssamarbeidet. Vi kan dermed opprettholde systemet med felles standarder over hele Europa, Storbritannia inkludert, kommenterer Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge.

«Business as usual»

 

Denne beslutningen om Storbritannias videre medlemskap i CEN gir både norske og andre europeiske interessenter avklaring på at britiske interessenter kan fortsette å delta i alle europeiske standardiseringsprosjekter som tidligere.

BSIs direktør for standardisering, Dr Scott Steedman uttalte i forbindelse med at videre medlemskap nå er formelt avklart:

- Å jobbe med våre 33 andre CEN- og CENELEC-medlemmer på europeisk og internasjonalt nivå støtter våre felles interesser, inkludert å øke global handel, adressere trusselen om klimaendringer og gripe mulighetene som fremvoksende teknologier gir. Den britiske regjeringen anerkjenner viktigheten av internasjonale standarder utviklet av ISO, IEC og ITU og reflektert på europeisk nivå gjennom CEN, CENELEC og ETSI. Storbritannias vil på denne måten fortsette med et standardiseringssystem som er basert på det samme settet av europeiske og internasjonale standarder som brukes som et frivillig middel for overholdelse av regulering over hele Europa.

Sist oppdatert: 2021-12-03