Standardiser og rydd vei for god miljøkommunikasjon

Med FNs siste klimarapport på bordet skriker verden etter handling, og flere virksomheter svarer med lovord om egen innsats. Kommunikasjon om miljømessige verdier, handlinger og prestasjoner har blitt en vesentlig aktivitet for virksomheter og organisasjoner, men det er også en kilde til frustrasjon og forvirring.

Verden over blir virksomheter og organisasjoner konfrontert med strengere krav til rapportering og offentlighetens økende behov for konkret informasjon om miljø- og klimatiltak. Det betyr at virksomhetene må kommunisere mer og enda bedre om sin miljøinnsats. Men vi må være sikre på at det vi snakker om er det samme, og at det er etterprøvbart. 

De siste årene har Forbrukertilsynet tatt tak i bransje etter bransje og påpekt villedende markedsføring av «grønne» produkter. Med hver sin agenda og hvert sitt språk, kommuniserer alle om noe «grønt», mens intensjonene, definisjonene og innholdet spriker. For en kommunikasjonsrådgiver som har fått som ansvar å vise verden hvordan deres virksomhet bidrar til å redde den, er det lett å gå seg bort. Miljøkommunikasjon har blitt et minefelt, og vi trenger opprydding. En felles internasjonal standard for miljøkommunikasjon vil forsterke effekten, rydde opp i forvirringen og dempe frustrasjonen når virksomheter snakker om miljø og bærekraft.

I Standard Norge brenner vi for standardisering. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men standardisering er et av de viktigste demokratiske verktøyene vi har for effektiv problemløsning, og særlig når vi i felleskap må løse vår tids største utfordring.  

Standarder er velprøvde oppskrifter, utformet og vedtatt i fellesskap av relevante aktører innenfor en gitt sektor. Det finnes standarder for alt fra romraketter, dørkarmer og bankkort til vaskerutiner og eldreomsorg. Ved å organisere miljøkommunikasjonen rundt den internasjonale standarden for miljøkommunikasjon, ISO 14063, får ikke bare virksomheter et nyttig verktøy som kan sikre god kommunikasjon og økt troverdighet, men som samfunn kan vi også rydde opp i en del av dagens forvirring. Standarden fastsetter og forklarer prinsipper for miljøkommunikasjon for alle typer virksomheter, og gir verktøy og anbefalinger til forankring og implementering av strategier for både intern og ekstern kommunikasjon om miljø.

Virksomheters arbeid med og kommunikasjon rundt miljø og bærekraft vil i tiden framover bli tettere knyttet til virksomheters overlevelse og suksess. Flere har gjort viktige omlegginger og tatt gode grep, og enda flere kommer til å hive seg med. Men mange snakker seg bort med for store ord, forvirrer seg selv og hverandre og kler seg grønnere enn det de fortjener. Med et felles språk og et felles verktøy, følger en felles forståelse for hvordan kommunikasjonsoppgaven om miljø kan løses. Slik kan vi unngå markedsføringsblemmer og forvirring, og snakke ærlig og troverdig om det felles løftet vi alle må ta for klimaet. Det trenger vi, hvis myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn sammen skal ha en sjanse til å finne løsninger på klima- og miljøkrisene.

Om Standard Norge:

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på de aller fleste områder i Norge. Organisasjonen har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

Om ISO:

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) har utviklet standarder for de fleste sektorer siden 1947. Norge er en aktiv deltaker i internasjonal standardisering, og vi har ansvaret for flere viktige standardiseringsområder i ISO.

Les mer om standarden for miljøkommunikasjon

Marit Sæter
Denne artikkelen er skrevet av kommunikasjonsdirektør Marit Sæter, og har vært publisert i Kampanje.no

Sist oppdatert: 2021-10-27