Grønn skog og elv

ISO forplikter seg til å ta klimahensyn i alle standarder

Klima og bærekraft skal bli enda mer sentralt i arbeidet med standarder, og ISO har vedtatt en erklæring som medlemslandene har godkjent.

På generalforsamlingen i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sist uke (22. - 24. september) ble den såkalte «London Declaration» vedtatt. Dette er ISOs svar på hvordan organisasjonen ved hjelp av standarder, kan bidra til å nå null-utslippsmålene, støtte Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. ISO lover gjennom erklæringen å inkludere viktige klimahensyn i hver eneste standard som utvikles eller revideres. Erklæringen skal legges fram på klimatoppmøtet i Glasgow senere i høst.

London-erklæringen, også kalt “ISO’s Climate Commitment”, ble nylig godkjent av ISOs 165 medlemsland, deriblant Norge.

- Standarder er et fantastisk utgangspunkt for positive klimahandlinger. Den store utbredelsen standardene har og den viktige rollen de spiller for både myndigheter og næringsliv betyr at vi raskere kan nå klimamålene. Nå skal klimavennlige standarder bli normen i alle bransjer, både globalt og her hjemme. Vi i Standard Norge skal bidra i samarbeid med våre interessenter,  sier Jacob Mehus, adm. dir. i Standard Norge, Norges medlem i ISO.

Les mer om London Declaration: ISO commits to climate agenda.

Sist oppdatert: 2021-10-01