IT-relaterte ikoner plasser i en virtuell sky

Invitasjon til workshop: Hvordan kan standarder støtte verdikjeden for industrielle data?

Bruk av data har endret driften i de fleste virksomheter verden over ved at data nå understøtter kjerneprosessene eller gir bedre innsikt som kan heve effektiviteten. Dette gjelder både innenfor tradisjonelle sektorer og på områder med ny teknologi. 28. september 2021 kl. 1400-1715 inviteres det til et digitalt møte om dette temaet.

Industrielle data er nøkkelen til suksess for et harmonisert indre marked og europeisk konkurranseevne i et globalt marked. Derfor er bruk av industrielle data et viktig strategisk område som vil danne grunnlaget for den neste bølgen av digitalisering i Europa.

For å kunne hente ut den ekstra gevinsten som ligger i industrielle data, trenger europeiske interessenter en felles tilnærming som sikrer tillit, kvalitet og interoperabilitet gjennom hele verdikjeden. Dette er forhold som allerede er håndtert gjennom GAIA-X (The European Association for Data and Cloud), men som vi ønsker å diskutere videre med deg – hvordan kan standarder støtte verdikjeden for industrielle data?

Gjennom denne workshopen, som er organisert av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI, vil vi identifisere tverrsektorielle mangler og muligheter når det gjelder utvikling av nye standarder for industrielle data i en global kontekst.

Her kan du finne lenke til program og påmelding for workshopen. Frist for registrering er 24. september.

Kontaktperson i Standard Norge er Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2021-09-08