Engelske ord på en glasstavle
Finnes det norsk fagterminologi som kunne erstattet de engelske ordene på tavla? Illustrasjonsfoto: Pixabay

Hvorfor trenger vi norsk fagspråk og terminologi?

De fleste standarder utgis på engelsk. Språkrådet og Standard Norge ønsker å bidra til å styrke norsk fagspråk og har et felles mål om å få oversatt og utarbeidet mer norsk terminologi. 13. april inviterte vil til et frokostmøte om verdien av norsk fagspråk og terminologi. Her kan du se opptak og lese presentasjonene som ble holdt.

På frokostmøtet deltok blant annet direktør i Språkrådet, Åse Wetås, administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, og ulike virksomheter for å belyse viktigheten av terminologi. Det var også informasjon om termbasen Snorre og den nye nasjonale termportalen som er under utvikling. Standarder inneholder termer og definisjoner og er viktige kilder til fagspråk. Snorre inneholder definisjoner og oversatte termer fra standarder.

Opptak av frokostmøtet

Det ble gjort opptak og her kan du se det:

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon Standard Norge arbeid med språk og terminologi , kan du ta kontakt med prosjektleder Kari S. Borgos.

Sist oppdatert: 2021-04-21