Folk som samarbeider

Jotne har fått europeisk reisestøtte til standardisering

Den norske teknologibedriften Jotne har fått reisestøtte fra den europeiske interesseorganisasjonen SBS (Small Business Standards) for å delta i standardisering. SBS ivaretar SMB-bedrifter i standardiseringen. Organisasjonen er finansiert av EU/EFTA, og lyser hvert år ut midler til reisestøtte for SMB-bedrifter i standardiseringsarbeidet.

Fristen for å søke midler er i oktober/november hvert år.

Kriteriene for støtte er at man er at man kan kategoriseres som SMB (Små og Mellomstore Bedrifter) og at man deltar aktivt i standardiseringsarbeid i ISO eller CEN. Jotne må i løpet av året sende inn en handlingsplan og tre rapporter til SBS, og støtten overføres når rapportene er godkjent. I arbeidet representerer bedriften sine egne interesser.

Jotne har fått støtte for å delta i internasjonal standardisering i komiteen ISO/TC 184/SC 4 som utvikler standarder knyttet til industrielle data. Les mer om Jotnes engasjement i standardisering. 

Standard Norge oppfordrer andre norske små og mellomstore bedrifter om å søke støtte hos SBS, sier Anne Kristoffersen som koordinerer SMB-arbeidet i Standard Norge.

Mer informasjon om SBS og støtteordningene er å finne på deres nettside:  www.sbs-sme.eu

Les informasjonssiden vår om små og mellomstore bedrifter og standardisering

Sist oppdatert: 2018-01-16