2022 Nyheter

 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor delingsøkonomi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-10-17

Mer om Vil du utvikle standarder innenfor delingsøkonomi?