2021 Nyheter

 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er. Her er en oversikt over aktuelle forbrukerprosjekter per mai.

2021-05-21

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per mai 2021
 

Markedsføring rettet mot barn finnes overalt. TV-reklame, publikasjoner og sosiale media påvirker direkte og indirekte og er, bokstavelig talt, grenseløs. Et nytt forslag til internasjonal standard handler om retningslinjer knyttet til reklame rettet mot mindreårige.

2021-05-20

Mer om Markedsføring rettet mot barn - nytt standardiseringsprosjekt
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er. Her er en oversikt over aktuelle forbrukerprosjekter per februar.

2021-03-12

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per februar 2021
 

For å inngå en avtale med Airbnb finnes vilkår og betingelser man må overholde. Den svenske forbrukerorganisasjonen skrev ut listen over disse. Den ble 39 meter lang! Nå er det forslag om å utarbeide en internasjonal standard for å gjøre dette mer forbrukervennlig.

2021-02-03

Mer om Ny standard skal beskytte forbrukeren når det inngås avtaler på nett
 

Den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR har initiert en workshop i regi av CEN med tittelen «Samfunnsansvar for fremtiden». Vi inviterer nå norske interessenter til å delta, og det første møtet vil bli en elektronisk workshop 12. februar.

2021-01-13

Mer om Invitasjon til nytt prosjekt "Samfunnsansvar for fremtiden"