Forbruker

 

Et nytt prosjekt for "Accessibility of systems for living independently" er nå i august på avstemning i den europeiske hjelpemiddelkomiteen. Prosjektet ledes av Norge. Vi inviterer deg eller din virksomhet til å mene noe om forslaget og bli engasjert i arbeidet.

2020-08-21

Mer om Universell utforming av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 

Standardisering av samfunnsansvar har gitt alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, aktivitet eller lokalisering et viktig rammeverk til anvendelse på dette området. Standardiseringen har medført at organisasjoner har utfordret egen praksis, definert sitt sivile ansvar og på denne måten forsterket sitt bidrag til en bærekraftig utvikling.

2020-06-21

Mer om Bør standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, revideres?
 

Rundt oss støter vi stadig på skilt med reklame, eksponering, dekorasjon og andre formål av offentlig interesse. Nå er det forslag om at disse bør harmoniseres i form av en felles europeisk standard.

2020-05-29

Mer om Er det behov for harmonisering av skilt?
 

Det er forslag om å lage en ny internasjonal standard for å håndtere risiko for ungdoms- og skoleturer. Mindreårige er en spesielt sårbar gruppe, og mange turer går etter hvert til utlandet. Derfor kan det være behov for en felles internasjonal standard. Standard Norge undersøker nå om det er interesse for dette arbeidet i Norge.

2020-05-29

Mer om Ungdoms- og skoleturer: Er det behov for en standard for risikovurdering?
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-05-29

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per mai 2020
 

Ny felles europeiske standard med retningslinjer og krav til tatovering og tatoveringstjenester skal bidra til sikker og hygienisk praksis.

2020-04-27

Mer om Tryggere tatovering med ny Norsk Standard
 

Det er kommet forslag om å starte et standardiseringsprosjekt for å utforme nye, internasjonale retningslinjer som vil være relevante for granskning av ulykker eller hendelser, som særlig rammer forbrukerne. Du eller din virksomhet inviteres til å bli engasjert i arbeidet.

2020-04-24

Mer om Granskning av ulykker eller hendelser som særlig rammer forbrukerne
 

Det er lansert felles europeiske retningslinjer som kan brukes ved innføring av omkringliggende og kroppsnær overvåkingsteknologi. Målet med retningslinjene er å veie behovet for personvern opp mot behovet for tilsyn og pleie, for å sikre at begge deler blir ivaretatt.

2020-04-14

Mer om Personvern og overvåkingsteknologi for personlig pleie
 

Ett av de raskest voksende områdene innenfor verdensøkonomien, er delingsøkonomi. Bøker, biler, leiligheter og alt mellom himmel og jord tilbys på deling i disse dager. Dette kan bli god butikk også. For å bidra i utviklingen av denne nye forretningsmodellen, har ISO startet et standardiseringsprosjekt på området.

2020-03-12

Mer om Standardisering av delingsøkonomi
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-02-07

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per februar 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »