Forbruker

 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor delingsøkonomi. Vi inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-10-17

Mer om Vil du utvikle standarder innenfor delingsøkonomi?
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er. Her er en oversikt over aktuelle forbrukerprosjekter per mai.

2021-05-21

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per mai 2021
 

Markedsføring rettet mot barn finnes overalt. TV-reklame, publikasjoner og sosiale media påvirker direkte og indirekte og er, bokstavelig talt, grenseløs. Et nytt forslag til internasjonal standard handler om retningslinjer knyttet til reklame rettet mot mindreårige.

2021-05-20

Mer om Markedsføring rettet mot barn - nytt standardiseringsprosjekt
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er. Her er en oversikt over aktuelle forbrukerprosjekter per februar.

2021-03-12

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per februar 2021
 

For å inngå en avtale med Airbnb finnes vilkår og betingelser man må overholde. Den svenske forbrukerorganisasjonen skrev ut listen over disse. Den ble 39 meter lang! Nå er det forslag om å utarbeide en internasjonal standard for å gjøre dette mer forbrukervennlig.

2021-02-03

Mer om Ny standard skal beskytte forbrukeren når det inngås avtaler på nett
 

Den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR har initiert en workshop i regi av CEN med tittelen «Samfunnsansvar for fremtiden». Vi inviterer nå norske interessenter til å delta, og det første møtet vil bli en elektronisk workshop 12. februar.

2021-01-13

Mer om Invitasjon til nytt prosjekt "Samfunnsansvar for fremtiden"
 

Korrupsjon øker kostnader og reduserer kvalitet på varer og tjenester. Det underminerer sunn forretningsdrift, bidrar til økt fattigdom og påvirker menneskerettigheter og samfunnet for øvrig.

2020-12-09

Mer om Standarder som viktig virkemiddel i kampen mot korrupsjon
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-12-02

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per november 2020
 

NS-ISO 26000 gir retningslinjer og rammeverk for samfunnsansvar til alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, aktivitet eller lokalisering. Behovet for en oppdatering og revisjon er nå oppe til vurdering. Fram til februar 2021 kan du og din virksomhet gi innspill til dette.

2020-10-27

Mer om Bør standarden for samfunnsansvar revideres?
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-09-30

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per september 2020
1 2 3 4 5 > »