Ørret i et oppdrettsanlegg

Terminologi i laks- og ørretproduksjon - ny Norsk Standard NS 9417

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, er revidert. Vi inviterte til frokostmøte 16. mars hvor den nye utgaven ble presentert.

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. Enhetlig terminologi reduserer risiko for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden.

NS 9417 gir sentrale definisjoner av terminologi i havbrukskjeden, beregninger, omregninger og beskriver utvalgte metoder for målinger som dokumenterer produksjon i faser som klekkeri, settefisk, matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr og økonomi er også inkludert i standarden. Sist, men ikke minst, inkluderer standarden også termer for fiskevelferd.

Standarden danner basis for konsistent dataregistrering i ulike anlegg og bruk av terminologi gjennom verdikjeden, og den bør brukes av myndigheter, leverandører og alle aktører som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi uansett oppdrettsart.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet. (video blir lagt ut om kort tid)

 

På frokostmøtet ble det vist en film fra Seafood Innovation. Den kan du se på Seafood Innovation sin nettside.

Presentasjoner

(Presentasjon som mangler vil bli lagt ut senere.)

Livsløpsstandarder

På frokostmøtet ble det etterlyst livsløpstandader for fisk. Hvordan kan fiskegrupper spores fra klekking til slakt? Det finnes ingen slik standard i dag, men noen generelle standarder for livsløpsvruderinger, eksisterer.

Her er standardene for livssyklusanalyser (LCA) som kan være aktuell:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Hilde Aarefjord i Standard Norge per e-post.

Bedre fiskehelse med presise ord og definisjoner

160 nye definisjoner for fiskehelse og -velferd er den største endringen i standarden NS 9417 for laks- og ørretproduksjon som nå foreligger i revidert utgave.

Les mer om den nye utgaven

Sist oppdatert: 2023-03-21

NS 9417:2022

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Laks og regnbueørret — Terminologi og metoder for dokumentering av produksjon

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-10-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang