Fisker holder en skrei på fiskebåt
Foto: Norges sjømatråd / Johan Wildhagen

Ny utgave av Norsk Standard for kvalitet på skrei

Det reviderte dokumentet er oppgradert fra å være en Teknisk Spesifikasjon (SN/TS 9406), til Norsk Standard (NS 9406). Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei.

Standardens fulle navn er NS 9406:2022 Fisk og fiskeprodukter – Fersk skrei – Krav til produkt. Det er også utgitt en engelsk versjon av standarden.

NS 9406 angir krav til kvalitet og behandling av: 

  • Fersk, hel skrei
  • Filetprodukter av fersk skrei
  • Tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei

Standarden gjelder for produksjon og pakking fra fangst til grossist i Norge.

Hva er nytt?

De viktigste endringene i NS 9406:2022 er:

  • Det er inkludert informasjon om at leverandører og eksportører av skrei og skreiprodukter må før sesongen inngå lisensavtale med Sjømatrådet for å kunne benytte skreimerket.
  • Det er gjort endringer i enkelte termer og definisjoner.
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 °C før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 °C før utsendelse fra produksjonsanlegget.
  • Det er gitt nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge.
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake.
  • Salgsordrekrav før pakking er fjernet.
  • Endring av tidskrav på 24 timer før filetproduksjon.

Merkeordning

I forbindelse med innføringen av ny Norsk Standard, har Sjømatrådet også utviklet et nytt merke for kvalitetsmerket Skrei. Merkeordningen gjelder fersk skrei som er villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene til skrei innenfor Norges økonomiske sone og som er utvalgt og pakket etter bestemte krav definert i standarden. Informasjon om skreimerket og merkeordningen kan finnes her.

Les mer om kvalitetsstandarder for fisk og fiskevarer

Komité

Det er en egen komité i Standard Norge som har arbeidet frem de nye endringene. Komiteen besto av representanter fra fiskerinæringen i Norge (fiskemottak, produsenter av fiskeprodukter, interesseorganisasjoner og eksportører som omsetter skrei).

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Standard Norge ved Rolf Duus (telefon 954 63 093).

Sist oppdatert: 2023-02-17

NS 9406:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Fersk skrei — Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-11-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9406:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Fersk skrei — Krav til produkt

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2023-01-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang