Laks med lus

Automatisk lusetelling i fiskeoppdrett – ny standardiseringskomité

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi inviterer nå fagpersoner til å delta i arbeidet.

Vanskene med å telle og rapportere korrekte tall på lakselus er et stort og kjent problem for oppdrettsnæringen og myndighetene. I dag finnes det ingen løsning for automatisk telling som gjøre det mulig med rapportering i sanntid til myndighetene. Samtidig opplever vi at det er stor interesse i næringen for å utvikle nye metoder som vil gjøre dette mulig.

Mattilsynet og Standard Norge tar nå initiativ til å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi ser for oss at prosjektet vil være av spesielt interesse for oppdrettere, utstyrsprodusenter og forskning, men andre interesserte kan ta kontakt med oss.

Vil du delta?

Har du spørsmål eller ønsker du å melde deg eller din virksomhet til komiteen, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Camilla Haugen eller markedsleder Truls Petersen.

Innspillsmøte

19. oktober 2022 inviterte Mattilsynet og Standard Norge til et åpent innspillsmøte. Her kan du laste ned presentasjonene og se opptak av innleggene.

Bakgrunn for prosjektet

Lise Rokkones, Mattilsynet

Last ned pdf av Lise Rokkones' presentasjon

Neste generasjons lusekontroll og tellemetoder

Trude Jansen Hagland, produktsjef, Aquabyte

Hvordan lages en god standard og hvordan kan du bidra? 

Hilde Aarefjord, Standard Norge

Last ned pdf av Hilde Aarefjords presentasjon

  

Spørsmål og svar

Sist oppdatert: 2022-10-21