Norsk oppdrettsanlegg

Ny Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg lansert

Standard Norge inviterte til lansering av den nye versjonen av standarden for flytende akvakulturanlegg, NS 9415. Her kan du finne opptak av frokostmøte og se presentasjonene som ble holdt.

Det overordnede målet med standarden, NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk, er å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå, og samtidig gi beste praksis der det tidligere har vært rom for skjønn. Prosjektering og utførelse av akvakulturanlegg etter standarden skal sikre kapasitet, bestandighet og robusthet under alle relevante lastsituasjoner, slik at rømming som følge av teknisk svikt blir forhindret gjennom hele akvakulturanleggets levetid.

NS 9415 gir grunnleggende krav til lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk, til hovedkomponenter, ekstrautstyr og samvirke mellom disse. Den gir krav til materialer og hvilke undersøkelser som skal inngå i prosjekteringen. Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, omfattes derimot ikke.

NYTEK22-forskriften henviser til NS 9415 og standardens løsninger for å oppfylle krav til flytende akvakulturanlegg, lokalitetsundersøkelse, hovedkomponenter og ekstrautstyr. Arbeidet med ny versjon av NS 9415 og NYTEK22-forskriften har pågått parallelt med gjensidig utveksling av informasjon. Målet har vært at NS 9415:2021 og NYTEK22 er harmonisert og utfyller hverandre når det gjelder terminologi og tekniske funksjonskrav for å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg forårsaket av teknisk svikt.

NYTEK22 vil tre i kraft i 2022. Det er planlagt en overgangsordning på ett år hvor man kan velge å følge kravene i dagens NYTEK-forskrift eller følge kravene i den nye forskriften. NS 9415 utgis nå slik at det er mulig å gjøre forberedelser til de kommende kravene i ny forskrift.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet:

Presentasjoner

Standarden

NS 9415:2021 kan du finne lenke til nedenfor. Der har vi også lagt inn lenke til NS 9415 fra 2009 som er den utgaven gjeldene NYTEK viser til

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Vivian Meløysund per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2021-09-22

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9415:2009

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Flytende oppdrettsanlegg — Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-11-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang