Etikett på fiskekasse

Den enkle måten å sikre sporbarhet av sjømatprodukter

Den nye europeiske standarden NS-EN 17099 gir detaljert informasjon om hvilken informasjon som skal gis på etikettene, i henhold til EU-forordninger og annen informasjon som det kan stilles krav om gjennom leverandørkjede, både for lesbarhet og for skanning.

Nøkkelaktører i sjømatindustrien har funnet ut at logistikk og driftskostnader for tiden utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Å ta i bruk standardiserte merkings- og sporbarhetsprosesser kan redusere tiden og ressursene som kreves for å oppfylle forpliktelser, redusere driftskostnadene og møte økende kunde- og forbrukerkrav.

NS-EN 17099 er derfor relevant for alle virksomheter innenfor fiskeri- og akvakulturprodukter, der den stiller krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter. 

Standardiserte krav til hvilken informasjon som skal være med på etikettene vil øke kvaliteten og tilgjengeligheten av sporbarhetsdata og understøtte interoperabiliteten mellom informasjonsteknologisystemer. Forbedret sporbarhet vil gjøre det vanskeligere å drive handel med illegale, ikke innrapporterte og uregulerte fiskeri- og akvakulturprodukter.

NS-EN 17099 er bygget opp rundt ulike EU-krav til merking og i enkelte tilfeller stiller standarden krav som går ut over forskriftene. Standarden inneholder eksempler på etiketter for villfanget fisk og akvakultur (bokser), samt palleetiketter. 

Ved å følge NS-EN 17099 vil organisasjoner være trygge på at:

  • man følger alle EU-krav for informasjon som skal være med på etikettene;
  • man bruker mindre tid på design av etikettene;
  • logistikken i Europa blir raskere og enklere med mindre feil og stopp i leveransen. 

NS-EN 17099 er basert på, og erstatter, den norske standarden NS 9405.

Symbol for Standard Morgen

Bli med på gratis frokost-webinar om sporbarheten til sjømatprodukter og merking av fiskekasser 15. oktober.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-10-08

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

SpråkNorskUtgave: 2020-03 (2020-09-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang