Norsk oppdrettsanlegg

Standarden NS 9415 for flytende akvakulturanlegg, på høring

Gjeldende versjon av NS 9415 er fra 2009. Nå er en ny utgave på høring, og her kan du få tilgang til høringsforslaget. 9. desember inviterte vi til høringsmøte hvor deler av innholdet i høringsforslaget ble presentert, og her kan du også finne presentasjoner fra høringsmøtet.

Prosjektering og utførelse av akvakulturanlegg etter denne standarden skal sikre kapasitet, bestandighet og robusthet under alle relevante lastsituasjoner, slik at rømming som følge av teknisk svikt blir forhindret gjennom hele akvakulturanleggets levetid. Det overordnede målet med revisjonen av standarden har vært å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå, men samtidig angi beste praksis der det tidligere har vært rom for skjønn. 

Mange endringer

Det er en rekke endringer i denne nye versjonen av NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelsen og bruk, i forhold til gjeldende versjon av standarden fra 2009.

Forslaget gir grunnleggende krav til lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk, og til hovedkomponenter og ekstrautstyr og samvirke mellom disse. Det gir krav til materialer og hvilke undersøkelser som skal inngå i prosjekteringen. Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, omfattes derimot ikke.

Kobling til regelverket

NYTEK-forskriften henviser til NS 9415 og standardens løsninger for å oppfylle krav til lokalitetsundersøkelse, akvakulturanlegg, hovedkomponenter og ekstrautstyr. Revisjonen av NS 9415 og NYTEK-forskriften har pågått parallelt med gjensidig utveksling av informasjon. Målet har vært at NS 9415:2021 og NYTEK (2021) er harmonisert og utfyller hverandre når det gjelder terminologi og tekniske funksjonskrav for å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg forårsaket av teknisk svikt.

Høringsforslaget

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang, er at du er registrert eller registrerer deg som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsforslaget benevnes prNS 9415. Forstavelsen «pr» brukes for å vise at dette er et forslag til standard. Høringsfristen er 15. februar 2021.

Gjeldende standard er lagt med i lenke nedenfor.

Presentasjoner fra høringsmøtet

Her kan du laste ned de ulike presentasjonene som ble holdt på høringsmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Vivian Meløysund per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2021-06-09

NS 9415:2009

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Flytende oppdrettsanlegg — Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-11-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang