Stim av skrei

Ny utgave av Norsk Standard for kvalitet på skrei

Målet med standarden, NS 9406:2016, er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei. Det legges ned mye arbeid i å ta vare på kvaliteten på denne fisken. I følge kvalitetsstandarden skal hel fersk skrei blant annet være pakket innen 12 timer etter fangst og oppbevares på is med en temperatur mellom 0° og 2° C.

De viktigste endringen i den nye utgaven er

  • Standarden er omredigert og presisert
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er forandret
  • Det er tatt inn krav til filetprodukter
  • Det er gitt nytt eksempel på utforming av etikett
  • Det er tatt inn et tillegg C som gir beskrivelser av filettyper

Standard Norge har utgitt standarden både på norsk og engelsk.

Norges sjømatråds kvalitetsmerke for skrei

Norges sjømatråd samarbeider med norsk fiskeri- og havbruksnæring om å utvikle markeder for norsk sjømat. Standarden benyttes i Norges sjømatråds skreimerkeordning. Kun skrei som oppfyller kravene i standarden kan selges med deres kvalitetsmerke. Hel fersk skrei skal merkes individuelt og ligge i kasser med kvalitetsmerket. Filetprodukter av kvalitetsmerket skrei skal ha skreimerket på emballasjen.

Sist oppdatert: 2017-02-14

NS 9406:2016

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter — Skrei — Krav til produkt

SpråkNorskUtgave: 3 (2016-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9406:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang