Fiskeri, akvakultur og mat

 

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi inviterer nå fagpersoner til å delta i arbeidet.

2022-10-20

Mer om Automatisk lusetelling i fiskeoppdrett – ny standardiseringskomité
 

Kvalitetsmerket for skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd. Et nytt forslag til skreistandarden, NS 9406, er nå sendt på høring med høringsfrist 15. september 2022.

2022-08-03

Mer om Ny versjon av skreistandarden på høring
 

Standard Norge ser fram til å møte aktører i fiskerinæringen i Trondheim 23.–26. august. Torsdag 25. blir en helt ny internasjonal standard for avfallshåndtering på fiskefartøy som er utviklet under norsk ledelse, lansert på messa.

2022-07-05

Mer om Møt oss på Nor-Fishing
 

ISO foreslår å opprette en ny komité for online cateringtjenester og Standard Norge undersøker nå om norske aktører støtter forslaget. Vi ønsker tilbakemeldinger før 8. juli 2022.

2022-06-21

Mer om Trengs det standarder for online cateringtjenester?
 

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg som gir krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegg, er svært mye brukt både i Norge og utlandet. Siste versjon fra 2021 er nå kommet på engelsk.

2022-05-25

Mer om Standarden for flytende akvakulturanlegg på engelsk
 

For skreisesongen 2022 gjelder kvalitetskravene i SN/TS 9406. Denne tekniske spesifikasjonen erstatter NS 9406 fra 2016, og skal i løpet av året videreutvikles til en ny Norsk Standard.

2022-01-12

Mer om Skreistandarden er revidert
 

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, har vært til revisjon. Du eller din virksomhet kan gi kommentarer til høringsforslaget.

2021-11-18

Mer om Terminologi for laks og regnbueørret – standard på høring
 

Det er meldt et behov for å revidere standarden NS 9406 Fisk og fiskeprodukter – Skrei – Krav til produkt til bruk i skreisesongen 2022. Arbeidet har startet og den nye versjonen blir i første omgang utgitt som en teknisk spesifikasjon.

2021-11-03

Mer om Revisjon av skreistandarden har startet
 

Standard Norge inviterte til lansering av den nye versjonen av standarden for flytende akvakulturanlegg, NS 9415. Her kan du finne opptak av frokostmøte og se presentasjonene som ble holdt.

2021-09-22

Mer om Ny Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg lansert
 

Takk til alle kunder og samarbeidspartnere vi fikk snakket med på årets AquaNor. Der hadde vi blant annet første del av lanseringen av den nye utgaven av standarden NS 9415 for flytende akvakulturanlegg.

2021-08-30

Mer om Takk for oss på AquaNor
1 2 3 4 > »