Fiskeri, akvakultur og mat

 

Standard Norge øker nå innsatsen på en rekke områder innen fiskeri og havbruk både nasjonalt og internasjonalt og tar sikte på utvikling av et nasjonalt veikart for standardisering allerede i 2021.

2021-03-23

Mer om Økt satsing innen fiskeri og havbruk
 

Sjømatindustrien og Standard Norge har i samarbeid utviklet en smittevernveiledning. – Det blir enklere å jobbe systematisk med smittevern, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

2021-03-12

Mer om Ny smittevernveiledning for sjømatindustrien
 

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen skal lede det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor fiskeri og akvakultur.

2021-01-19

Mer om Tidligere fiskeriminister Otto Gregussen blir ny leder i ISO-komité
 

Gjeldende versjon av NS 9415 er fra 2009. Nå er en ny utgave på høring, og her kan du få tilgang til høringsforslaget. 9. desember inviterte vi til høringsmøte hvor deler av innholdet i høringsforslaget ble presentert, og her kan du også finne presentasjoner fra høringsmøtet.

2020-12-09

Mer om Standarden NS 9415 for flytende akvakulturanlegg, på høring
 

Hvordan kan standarder bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder? Torsdag 19. november arrangerte vi et frokostmøte i samarbeid med Veterinærinstituttet om økt fiskevelferd. Her kan du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

2020-11-19

Mer om Standarder for økt fiskevelferd
 

Torsdag 15. oktober ble den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, lansert. Her kan du finne presentasjonen fra lanseringen.

2020-10-15

Mer om Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser
 

Den nye europeiske standarden NS-EN 17099 gir detaljert informasjon om hvilken informasjon som skal gis på etikettene, i henhold til EU-forordninger og annen informasjon som det kan stilles krav om gjennom leverandørkjede, både for lesbarhet og for skanning.

2020-10-08

Mer om Den enkle måten å sikre sporbarhet av sjømatprodukter
 

«Folkeopplysningen» på NRK om oppdrettslaks har gitt støtet til et opprop fra næringa selv om en dugnad for å få ned dødeligheten og øke velferden i merdene. Et viktig verktøy på veien er da å forstå hva fisken dør av. Et mylder av måter å klassifisere «død fisk» på vanskeliggjør både regionale og nasjonale oversikter. Nå er arbeidet i gang for å gjøre noe med dette.

2020-09-25

Mer om Skal færre laks dø, må vi få oversikt over årsakene
 

Høsten 2020 starter arbeidet med en ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Nå søker vi norske fagfolk som vil delta i dette arbeidet.

2020-09-04

Mer om Avfallshåndtering på fiskefartøy – arbeidet med ny internasjonal standard starter nå
 

En ny Norsk Standard skal hjelpe produsenter av fiskeoljer å oppdage avvik i lukt og smak tidlig. På den måten blir det enklere å gi en smaksgaranti til kundene.

2020-06-25

Mer om Må tran smake tran?
1 2 3 > »