Ingvild Ombudstvedt er ny leder i CCS-komiteen

Norske eksperter på karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder. – CCS er avgjørende for å nå klimamålene, og standarder er avgjørende for at CCS skal fungere, sier nyvalgt komitéleder Ingvild Ombudstvedt.

Ingvild Ombudstvedt

Ingvild Ombudstvedt

– Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CCS er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Standarder gir en forutsigbarhet i verdikjeden og reduserer kostnadsnivået for en ellers kostnadskrevende industri, sier Ombudstvedt. 

Hun peker også på at standarder spiller en viktig rolle knyttet til regelverket for en relativt fersk industri som karbonfangst- og lagring.

– I land som Norge, med et allerede omfattende regelverk, tetter standarder hull i regelverket. Land som mangler regelverk for denne næringen, kan bygge regelverk for CCS rundt standardene. Det er også mye informasjon i de tekniske rapportene fra ISO som kan bidra til utvikling av både regelverk og verdikjeder, sier hun.

Lang erfaring

Ombudstvedt er økonom og advokat, og har jobbet med karbonfangst og -lagring siden hun begynte som advokatfullmektig for ti år siden. De siste fem årene har hun drevet sitt eget firma, IOM Law, som fokuserer fullt på CCS og andre aktiviteter knyttet til fjerning og bruk av CO2.

Hun har vært involvert i utviklingen av standarder siden hun i 2014 ble med i Standard Norges komité for CO2-fangst og -lagring (SN/K 544). Komiteen følger internasjonal standardisering innenfor CO2-fangst, -transport og -lagring i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 265.

Karbontransport på skip

Den norske komiteen har vært aktiv siden 2011 og bidratt til utvikling av en rekke standarder for hele CCS-verdikjeden. Disse standardene har blant annet vært benyttet i den norske CCS-satsingen i Langskip-prosjektet, og refereres til i norsk CCS-regelverk.

Ombudstvedt overtar ledervervet etter Niels Peter Christensen fra CCS Consult, som har vært leder siden opprettelsen i 2011.

– Jeg er heldig som tar over en velfungerende komité med mange aktive medlemmer. Det neste store prosjektet er CO2-transport på skip, hvor standarder er etterspurt av industrien. ISO har satt i gang en prosess for å opprette en egen arbeidsgruppe under ISO/TC265 for dette arbeidet. Arbeidsgruppen får norsk ledelse og den norske komiteen vår vil bidra i stor grad inn i denne arbeidsgruppen, sier Ombudstvedt.

Standardiseringsarbeidet er støttet av Gassnova gjennom CLIMIT-Demo.

Seminar om CSS-standardisering

Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai. Seminaret ledes av Ingvild Ombudstvedt.

Lenke til mer informasjon om CSS-seminaret.

Kontakt oss

Har du spørsmål om standardisering på dette området, eller har du lyst til å delta? Kontakt Standard Norges prosjektleder Javad Sunde Fahadi.

Sist oppdatert: 2022-03-24