Plastemballasje

Informasjonsmøte om etablering av standardiseringskomité for plast

Plast og plastprodukter har blitt en viktig og integrert del av det moderne samfunnet, men plast medfører også utfordringer og har blitt et stort miljøproblem. Nå er det startet opp flere internasjonale standardiseringsprosjekter for plast. Hvordan skal vi prioritere disse riktig for norske aktører? Meld deg på vårt informasjonsmøte som holdes 31. august og gi oss innspill på dette.

Plast og plastprodukter har blitt en integrert del av det moderne samfunnet som både deler av komponenter, hele produkter og emballasje. Mye av utviklingen er takket være de ulike plastenes unike egenskaper som lav densitet, lufttetthet, stabilitet mot nedbryting, elektrisk isolasjonsevne, varmeisolasjon, lav kostnad og stor fleksibilitet når det gjelder prosess og produksjonsmetoder. Plast brukes i dag i alt fra enkle emballasjeløsninger til høyteknologiske produkter for å spare vekt i kjøretøy og romferger.

Plast – også en utfordring

Men denne medaljen har også en bakside. Et stort problem har oppstått som følge av menneskers avhending av plast og plastens kjemiske motstand mot biologisk nedbrytbarhet. Plast har blitt et stort forsøplingsproblem på land og til vanns, hovedsakelig på grunn av dårlig avfallshåndtering fra mennesker. Dette har blitt en stor utfordring som må håndteres i dag og mange år framover for å ikke ødelegge flere og større biotoper.

Sirkulær økonomi

Dettte er et viktig prinsipp for et samfunn som ønsker en bærekraftig utvikling. Det er viktig å implementere den sirkulære tankegangen også for plast og plastprodukter for å kunne lykkes med dette. Det finnes hundretalls forskjellige kommersielt tilgjengelige typer plast. Selv om det største volumet av de kommersielle plasttypene bare inkluderer noen få (5-10) termoplaster og noen få herdeplaster, skape selv dette store utfordringer når det gjelder sortering, avhending, resirkulering, og material- og energigjenvinning.

Standardiseringsprosjekter har startet opp

Standardisering er et av de viktige virkemidlene for å håndtere plastutfordringene. Det pågår i flere standardiseringsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og en god del av dette standardiseringsarbeidet retter seg mot å løse de viktigste problemene når det gjelder plast i miljøet. Standardisering rettet mot sirkulær økonomi kan omfatte bevisst design slik at mulighetene for resirkulering og gjenvinning av material og energi kan øke. Det kan handle om løsninger med redusert antall plaster, færre tilsetningsstoffer, bedre merking, og oppsamling- og separasjonsprosesser.

Hvor og hvordan skal Norge engasjere seg?

Standard Norge inviterer til et informasjonsmøte for å diskutere organiseringen av arbeidet med de ulike interessentene i samfunnet. Det pågående internasjonale standardiseringsarbeidet i regi av CEN og ISO er omfattende, og det vil være behov for å identifisere og velge de mest relevante prosjektene for Norge. Dette gjelder også med tanke på å få med norsk deltakelse i disse internasjonale prosjektene. I tillegg er det mulig å sette i gang og utvikle nasjonale eller nordiske standarder som vil gi mulighet for raskere implementering og integrering i samfunnet og i industrien.

Påmelding

Tid: 31. august kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar

Vil du være med å finne framtidens bærekraftige løsninger for plast? Meld deg på vårt informasjonsmøte. Det er gratis å delta, men for å få tilgang til møtet kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til informasjonstmøte

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Javad Sunde Fahadi i Standard Norge per e-post.

Sist oppdatert: 2022-07-26