Mongstad
Illustrasjon fra Mongstad

CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger

Arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen for karbonfangst og -lagring (CCS) har pågått i 10 år og har vært vellykket. Dette ble feiret i Stavanger på et seminar 11. mai 2022 som vi arrangerte i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassnova. Nesten 100 var til stede og fikk presentert hva som foregår av standardiseringen innenfor CCS.

Eksperter fra 22 land deltar i denne standardiseringskomiteen, ISO/TC 265, som har utviklet en rekke standarder og tekniske rapporter for hele verdikjeden innenfor CO2 fangst, transport og geologisk lagring. Norske eksperter har hatt en viktig rolle i utvikling av disse standardene og for å ivareta norske interesser i arbeidet. Standardene legges til grunn i regelverk og konkrete CCS-prosjekter i Norge og internasjonalt, et eksempel er det norske Langskip-prosjektet.

Etterspørselen etter norske eksperter og virksomheter vil øke i det globale CCS-markedet. Dette kan også være starten av et nytt industrieventyr i forbindelse med det grønne skiftet. Store norske aktører innenfor offshore og i leverandørindustrien som hittil har jobbet med produksjon av fossilt brensel, kan nå bruke sin kunnskap og spisskompetanse til å skape økonomisk vekst i en ny verdikjede hvor CCS vil være sentralt for produksjon av miljøvennlige energibærere som hydrogen og ammoniakk.

Standardene kan også brukes for å øke konkurransekraften til CO2-intensive industrier i hele Norge gjennom å sette dem i stand til å redusere sine CO2-utslipp og minske sitt klimaavtrykk. Dette gjelder CO2-intensive industrier hvor de produserer blant annet stål, aluminium, sement og silisium. Dette kan dermed bidra til å øke sysselsetting og verdiskaping mange steder i Norge.

Noen av de eksisterende standardene er allerede modne for revisjon på grunn av økt kunnskap og erfaring. Ekspertene har også nettopp startet arbeidet med nye standardiseringsområder hvor det skal utvikles tekniske rapporter som beskriver state of the art for «transport av CO2 med skip» og «ytelsesevaluering av fangst fra CO2-intensive industrier». Begge disse prosjektene er initiert av Norge og vi kommer å ha ledende roller i utviklingen av disse dokumentene.

På seminaret ble status på arbeidet presentert, hvilke nye standardiseringsprosjekter er startet opp eller er på gang, og hvordan disse kan brukes i eksisterende og framtidige verdikjeder for CCS.

Presentasjoner

Her kan du laste se og laste ned presentasjonene som ble holdt på seminaret.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med Javad Sunde Fahadi i Standard Norge.

 

Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom:

Logoene til Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge

Sist oppdatert: 2022-07-11