2022 Nyheter

 

Plast og plastprodukter har blitt en viktig og integrert del av det moderne samfunnet, men plast medfører også utfordringer og har blitt et stort miljøproblem. Nå er det startet opp flere internasjonale standardiseringsprosjekter for plast. Hvordan skal vi prioritere disse riktig for norske aktører? Meld deg på vårt informasjonsmøte som holdes 31. august og gi oss innspill på dette.

2022-07-11

Mer om Informasjonsmøte om etablering av standardiseringskomité for plast
 

Skal verden og Norge lykkes med karbonfangst og -lagring (CCS), må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy, skriver Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge og Ingvild Ombudstvedt, leder i Standard Norges CCS-komité og eier/advokat i IOM Law.

2022-06-23

Mer om Kronikk: CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge
 

Arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen for karbonfangst og -lagring (CCS) har pågått i 10 år og har vært vellykket. Dette ble feiret i Stavanger på et seminar 11. mai 2022 som vi arrangerte i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassnova. Nesten 100 var til stede og fikk presentert hva som foregår av standardiseringen innenfor CCS.

2022-05-18

Mer om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
 

Norske eksperter på karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder. – CCS er avgjørende for å nå klimamålene, og standarder er avgjørende for at CCS skal fungere, sier nyvalgt komitéleder Ingvild Ombudstvedt.

2022-03-22

Mer om Ingvild Ombudstvedt er ny leder i CCS-komiteen