Energi

 

Skyhøye strømpriser får virksomheter landet rundt til å se på hvordan de kan spare energi. 11. november lanserte vi to nye standarder som skal gjøre det enklere å innføre et energiledelsessystem etter ISO 50001. Her kan du finne presentasjon og opptak av lanseringen.

2022-11-16

Mer om Hvordan kan standarder bidra i energikrisen?
 

Den nye standarden ISO 50005 er laget for å hjelpe SMB (små og mellomstore bedrifter) å komme i gang med energiledelsessystemet ISO 50001. En stegvis metodikk gir organisasjoner besparelser på kort sikt samtidig som grunnlaget legges for å oppfylle alle kravene i ISO 50001.

2022-09-26

Mer om Ny standard hjelper mindre bedrifter å starte med strømsparing
 

Plast og plastprodukter har blitt en viktig og integrert del av det moderne samfunnet, men plast medfører også utfordringer og har blitt et stort miljøproblem. Nå er det startet opp flere internasjonale standardiseringsprosjekter for plast. Hvordan skal vi prioritere disse riktig for norske aktører? Meld deg på vårt informasjonsmøte som holdes 31. august og gi oss innspill på dette.

2022-07-11

Mer om Informasjonsmøte om etablering av standardiseringskomité for plast
 

Skal verden og Norge lykkes med karbonfangst og -lagring (CCS), må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy, skriver Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge og Ingvild Ombudstvedt, leder i Standard Norges CCS-komité og eier/advokat i IOM Law.

2022-06-23

Mer om Kronikk: CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge
 

Arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen for karbonfangst og -lagring (CCS) har pågått i 10 år og har vært vellykket. Dette ble feiret i Stavanger på et seminar 11. mai 2022 som vi arrangerte i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassnova. Nesten 100 var til stede og fikk presentert hva som foregår av standardiseringen innenfor CCS.

2022-05-18

Mer om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
 

Norske eksperter på karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder. – CCS er avgjørende for å nå klimamålene, og standarder er avgjørende for at CCS skal fungere, sier nyvalgt komitéleder Ingvild Ombudstvedt.

2022-03-22

Mer om Ingvild Ombudstvedt er ny leder i CCS-komiteen
 

I Norsk Standard for ved er det tatt inn en metode for å beregne energimengden i fyringsveden. Vår prosjektleder Ståle Prehn-Sletten viser deg hvordan du kommer fram til svaret.

2021-12-02

Mer om Du kan selv regne ut hvor mange kilowattimer det er i vedsekken du har kjøpt
 

Selv om standarden NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 kan den fortsatt benyttes. Standard Norge ønsker å tydeliggjøre historien bak og statusen til denne standarden.

2021-09-17

Mer om NS 3031 - Beregning av bygningers energiytelse er trukket tilbake, men vises fortsatt til i byggteknisk forskrift
 

I samarbeid med Norsk Forening for Ikke-Destruktiv Prøving ønsker Standard Norge å utvikle en ny Norsk Standard innenfor positiv material identifikasjon, også kalt PMI. Du og din virksomhet inviteres til å mene noe om forslaget.

2021-05-18

Mer om Ny standard for PMI (positiv material identifikasjon)
 

Olje- og energidepartementet har forslag til en forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring fram til 15. januar 2021. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget. Tirsdag 1. desember inviterte vi til frokostmøte for å informere om den nye forskriften og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

2020-12-01

Mer om Energikartleggingsforskriften på høring
1 2 > »