Energi

 

En ny Norsk Spesifikasjon gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. SN-NSPEK 3031 erstatter SN/TS 3031 fra 2016.

2020-04-02

Mer om Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – Norsk Spesifikasjon
 

Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. Du kan gi dine kommentarer fram til 12. mars.

2020-02-14

Mer om Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – høring
 

Standarden for energiledelse, ISO 50001, er en viktig referanse for virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. 27. januar inviterte vi til seminar i Trondheim om denne standarden i tilknytning til Enovakonferansen 2020.

2019-11-21

Mer om Ta grep om energien med ISO 50001
 

Er det behov for veiledning til NS 3720? Hva er det i tilfellet behov for at veiledningen skal omfatte? Er regnereglene i FutuerBuilt en start? Kan One Click LCA være til hjelp? Standard Norge var medarrangør på et gratis seminar 27. mars hvor dette ble tatt opp.

2019-03-25

Mer om Veiledning til NS 3720 klimagassberegninger for bygninger?
 

Systematisk energiledelse kan spare penger for din virksomhet, samtidig som det reduserer klimagassutslippene. Standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, er et viktig verktøy for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Nå har den også kommet på norsk.

2019-01-30

Mer om Ta grep om energien med ISO 50001 – nå også på norsk
 

På grunn av nye, felles europeiske standarder har det kommet spørsmål om NS 3031 fra 2014 fortsatt skal benyttes i Norge. Selv om standarden formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 er det fortsatt den som skal brukes inntil videre ved kontroll opp mot byggeforskriftene TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

2018-02-09

Mer om Beregning av bygningers energiytelse – Gjelder NS 3031 fortsatt?
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterte vi til seminar i Trondheim 29. januar. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på seminaret.

2018-02-09

Mer om Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

Norske eksperter har deltatt aktivt i arbeidet med standardene som skal bidra til å realisere fullskalaprosjekter og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming.

2017-12-14

Mer om Se video: Nye internasjonale standarder for lagring og transport av CO2
 

Onsdag 1. november ble to internasjonale standarder for transport og geologisk lagring av CO2 lansert hos Oljedirektoratet i Stavanger. Norske eksperter har deltatt aktivt i arbeidet med standardene som skal bidra til å realisere konkrete fullskalaprosjekter nasjonalt og internasjonalt og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming.

2017-11-01

Mer om Internasjonale standarder for transport og lagring av CO2 lansert
 

Denne nye standarden, NS 3720, skal definere en entydig metodikk for beregning av klimagasser for bygninger slik at resultater fra ulike modeller og verktøy blir sammenliknbare. Forslaget til standard, prNS 3720, er på høring fram til 23. desember. Det inviteres til eget høringsmøte 31. oktober.

2017-10-25

Mer om Ny standard med metode for klimagassberegninger for bygninger på høring
1 2 3 > »