Ny teknisk spesifikasjon til støtte for veiprosjekter

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har utarbeidet en ny teknisk spesifikasjon – NEK TS 600 – som gir veiledning og forslag til metoder for å oppnå kravene i NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystemer.

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem ble utgitt av NEK i januar 2021. Med den nye standarden ble det etablert et nytt regime for å håndtere el og ekom i samferdsel. NEK 600 er det sentrale henvisningsgrunnlaget til den nye funksjonelle Vegnormalen N601 fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

NEK TS 600 gir veiledning til generelle forhold, ansvarsforhold rundt EMC og til beskyttelse mot elektrisk sjokk og overstrøm. Føringsveier og vern er også temaer som blir omtalt og flere elementer om tunneler blir behandlet, med spesielt fokus på nødstrømsforsyning.

Les om NEK 600 og NEK TS 600 på vår fagside.

Sist oppdatert: 2023-01-10

NEK TS 600:2022

Standard

NOK 535,00 (eks. mva)

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-12-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang