2021 Nyheter

 

Batterier er framtiden innenfor skipsfart og flere skip får installert batteripakker. Den norske utviklingen skjer så raskt at man ligger i forkant av internasjonal standardisering. NEK har derfor utviklet en spesifikasjon, NEK NSPEK 411, i påvente av en internasjonal standard.

2021-03-30

Mer om Batterier er framtiden