En som jobber på et eksplosjonsfarlig område

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev for elektro, får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Ny standard for eksplosjonsfarlige områder på høring

NEK har lagt ut utkast til en ny standard, NEK 420 C – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner, på høring. Forslaget til ny standard er basert på tidligere utgitte tekniske spesifikasjoner.

NEK 420-serien omhandler el-installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og blir nå utvidet med en ny standard, NEK 420 C – Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner. Basis for den nye standarden er de tekniske spesifikasjonene NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2 som ble utgitt i 2009. De ble også utgitt på nytt i 2010 som en del av NEK 420:2010. Disse tekniske spesifikasjonene er nå forankret i markedet over tid og det foreslås derfor at disse utgis som Norsk Elektroteknisk Norm. Dokumentene har gjennomgått en omfattende teknisk revisjon og vil nå bli erstattet av NEK 420 C.

En serie av standarder

Når NEK 420 C etter planen blir gitt ut høsten 2020 vil NEK 420-serien bestå av:

  • NEK 420 A Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
  • NEK 420 B Klassifisering av eksplosjonsfarlig områder
  • NEK 420 C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner
  • NEK 420 D Guide til NEK 420 A

NEK 420 C bør ses i sammenheng med NEK 420 B, som gir de grunnleggende kravene til områdeklassifisering, og NEK 420 A-14 som setter krav til installasjoner i tilsvarende områder.

NEK ber nå om kommentarer til forslaget til standarden NEK 420 C Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner. Fristen for melde inn sine kommentarer er 24. juli 2020.

Her finner du alle høringsdokumentene (nek.no)

Bakgrunn

Det er standardiseringskomiteen NK 31 under ledelse av Ingulf Egeland fra Ex-Tech som har utarbeidet forslaget til den nye standarden. Komiteen består av Norges fremste fagekspertise på eksplosjonssikkerhet og har medlemmer fra DSB, industri, leverandører og konsulenter. Under arbeidet har man i tillegg til den tekniske revisjonen av kravene også oppdatert referanser og nasjonale forskrifter.

Sist oppdatert: 2020-06-26

NOK 1 805,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 420A:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 805,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NEK 420B:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 420D:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 295,00 (eks. mva)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 2 295,00 (eks. mva)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 4.0 (2010-11-03) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 420:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 4.0 (2010-11-03) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang