2020 Nyheter

 

NEK har utgitt en ny utgave av NEK 400 Landbruk. Den nye utgaven er oppdatert etter kravene i NEK 400:2018 og gir veiledning til de spesielle utfordringene man møter i landbruket. Korrosjonsproblematikk har blitt adressert spesielt med en veiledning til hvilke hensyn som må tas.

2020-09-29

Mer om Nye NEK 400 Landbruk
 

Den sjette utgaven av standarden NEK IEC 60335-1 er nylig revidert og inneholder generelle sikkerhetskrav for alle husholdningsapparater.

2020-09-29

Mer om Revidert standard for husholdningsapparater
 

En ny utgave av NEK 405-serien er lansert etter en omfattende revisjon. Det betyr blant annet at kravene til kompetanse er skjerpet.

2020-09-24

Mer om Ny NEK 405 Elkontroll lansert
 

Batteriteknologi stevner fremover og internasjonal standardisering henger etter, men NEK har tatt grep. NEK 411 er en helt ny Norsk Spesifikasjon som gir brukerne anledning til å dokumentere sikkerhet for batterisystemer med hensyn til maritime forhold.

2020-09-10

Mer om Batterisikkerhet til sjøs
 

NEK har lagt ut utkast til en ny standard, NEK 420 C – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner, på høring. Forslaget til ny standard er basert på tidligere utgitte tekniske spesifikasjoner.

2020-06-26

Mer om Ny standard for eksplosjonsfarlige områder på høring
 

Den nye utgaven av NEK 700 har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

2020-06-16

Mer om Ny revidert NEK 700 tilgjengelig
 

Nå er NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner tilgjengelig i nettbutikken og vil erstatte en tidligere batteristandard, NEK EN 50272-2:2001.

2020-06-08

Mer om Lansering av NEK 485 – sikkerhet i batteriinstallasjoner
 

I forbindelse med lanseringen av den nye utgaven av standardserien NEK 700 12. juni, inviterer NEK og Nelfo til gratis webinar samme dag. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

2020-05-19

Mer om Nye NEK 700 lanseres 12. juni
 

Europakommisjonen har nylig oppdatert listen over harmoniserte standarder for det europeiske maskindirektivet 2006/42/EU. Her er en rekke relativt nye standarder blitt listet, blant annet EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet, Elektrisk utstyr på maskiner. Denne er også harmonisert for lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

2020-04-28

Mer om Harmonisert maskinsikkerhetsstandard
 

En ny utgave av NEK 700 skulle etter planen lanseres under Eliaden 26.-28. mai, som nå er utsatt til 2021. NEK venter imidlertid ikke på Eliaden, men lanserer som planlagt den reviderte versjonen av NEK 700 før sommeren.

2020-04-17

Mer om NEK 700 venter ikke på Eliaden
1 2 > »