Bruk av NEK 144

Ny samling grafiske symboler fra NEK

Elektrofaget blir stadig mer integrert med EKOM nett eller tele- og datanett som det het tidligere. Dette har ført til et økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur. NEK lanserer derfor en ny utgave av NEK 144 oppdatert med en rekke nye symboler.

Denne nye utgaven inneholder de internasjonale symbolene som har størst utbredelse og anvendelse i norsk elektroteknisk dokumentasjon. Symbolene kan kombineres for å lage mer spesialiserte grafikk. I tillegg finnes det bokstavsymboler som dekker generell elektrotekniske bruk.

NEK 144:2017 inneholder:

  • Symboler som brukes for både El, ekom, alarm og styringssystemer
  • Grafiske symboler som finnes i IECs symboldatabase
  • Tegningsregler for å foreta et fornuftig valg av symbol i den aktuelle situasjon (fullstendige tegningsregler er gitt i EN61082) 
  • Beskrivelse av hvordan egne symboler kan lages i samsvar med denne håndboken 
  • Relevante standarder som for eksempel NEK 400 og NEK 700 har blitt brukt som utgangspunkt.

Denne håndboken vil være nyttig informasjon for alle som arbeider med elektroteknisk dokumentasjon enten du er ingeniør, elektriker eller student.

NEK 144:2017 erstatter alle tidligere versjoner.

Sist oppdatert: 2017-11-02

NEK 144:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 980,00 (eks. mva)

Grafiske symboler for el- og ekom-dokumentasjon

SpråkNorskUtgave: 6.0 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 980,00 (eks. mva)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

SpråkNorskUtgave: 6 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden