Elektro

 

NEK har lagt ut utkast til en ny standard, NEK 420 C – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner, på høring. Forslaget til ny standard er basert på tidligere utgitte tekniske spesifikasjoner.

2020-06-26

Mer om Ny standard for eksplosjonsfarlige områder på høring
 

Den nye utgaven av NEK 700 har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

2020-06-16

Mer om Ny revidert NEK 700 tilgjengelig
 

Nå er NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner tilgjengelig i nettbutikken og vil erstatte en tidligere batteristandard, NEK EN 50272-2:2001.

2020-06-08

Mer om Lansering av NEK 485 – sikkerhet i batteriinstallasjoner
 

I forbindelse med lanseringen av den nye utgaven av standardserien NEK 700 12. juni, inviterer NEK og Nelfo til gratis webinar samme dag. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

2020-05-19

Mer om Nye NEK 700 lanseres 12. juni
 

Europakommisjonen har nylig oppdatert listen over harmoniserte standarder for det europeiske maskindirektivet 2006/42/EU. Her er en rekke relativt nye standarder blitt listet, blant annet EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet, Elektrisk utstyr på maskiner. Denne er også harmonisert for lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

2020-04-28

Mer om Harmonisert maskinsikkerhetsstandard
 

En ny utgave av NEK 700 skulle etter planen lanseres under Eliaden 26.-28. mai, som nå er utsatt til 2021. NEK venter imidlertid ikke på Eliaden, men lanserer som planlagt den reviderte versjonen av NEK 700 før sommeren.

2020-04-17

Mer om NEK 700 venter ikke på Eliaden
 

Den ledende standarden for elkontroll i Norge er NEK 405 Elkontroll. Standarden er nå på høring etter et omfattende arbeid som har resultert i fire reviderte delnormer.

2020-03-09

Mer om NEK 405 Elkontroll på høring
 


2019-12-13

Mer om Tolkninger av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64
 

NEK 420D:2019 er en ny veiledning som gir bedre forståelse til kravene i NEK 420A, supplert med eksempler og figurer. Veiledningen har nyttig innhold om norske forhold, lover og regler og en generell veiledning for eksplosjonsfarlige områder.

2019-11-27

Mer om NEK 420D: Ny guide til NEK 420A – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer en ny standard for eltakst. Med NEK 405-20 Eltakst vil man få objektive og trygge takster for utbedring av elektriske anlegg. Dette vil minimere antall tvister om elanlegg ved salg av bolig og erstatning i forsikringssaker.

2019-09-17

Mer om Ny standard for eltakst – trygghet og færre tvister
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »