Elektro

 

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en gratis veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger og kravene som bør stilles for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

2021-08-02

Mer om Ny veileder for landstrøm
 

En revidert og oppdatert utgave av NEK 400 skal lanseres i mai 2022. Arbeidet er i full gang og de første resultatene vil bli presentert under Elsikkerhetskonferansen i november 2021.

2021-07-22

Mer om NEK 400 revideres og oppdateres
 

Standarden NEK 399 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett regulerer forholdet mellom netteier og bygningseier. Standardens virkeområde har nå blitt utvidet med en egen metode ved tilknytning av høyspenning. Et utkast til en ny utgave av standarden er nå klar for å bli sendt ut på høring.

2021-06-23

Mer om Revidert NEK 399 klar for høring
 

Standardserien NEK 405 – Elkontroll, eltakst og elektrotermografering vil bli utvidet med en del som omfatter vegtrafikksystem. Standarden har blitt til i et samarbeid mellom standardiseringskomiteene NK 300 og NK 219. Et høringsforslag er nå publisert for kommentarer fram til 1. juni.

2021-04-29

Mer om Standard for elkontroll i vegtrafikksystemer på høring
 

Batterier er framtiden innenfor skipsfart og flere skip får installert batteripakker. Den norske utviklingen skjer så raskt at man ligger i forkant av internasjonal standardisering. NEK har derfor utviklet en spesifikasjon, NEK NSPEK 411, i påvente av en internasjonal standard.

2021-03-30

Mer om Batterier er framtiden
 

Arbeidet med standardisering innenfor informasjonsteknologi er en kontinuerlig prosess. Cenelec har i den siste tiden gitt ut flere tekniske rapporter som støtter standardene i NEK 700-serien.

2020-11-25

Mer om Nye Tekniske Rapporter tilknyttet NEK 700-serien
 

NEK 700 er den ledende metoden for installasjon av et ekom-anlegg og kravene i standarden sikrer at installasjonen er i tråd med ekomforskriftens kvalitetskrav. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet stiller seg bak NEK 700 og henviser til den som en anbefalt metode for å oppfylle bestemmelsene om kvalitet som forskriften krever.

2020-11-24

Mer om Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav
 

NEK har utgitt en ny utgave av NEK 400 Landbruk. Den nye utgaven er oppdatert etter kravene i NEK 400:2018 og gir veiledning til de spesielle utfordringene man møter i landbruket. Korrosjonsproblematikk har blitt adressert spesielt med en veiledning til hvilke hensyn som må tas.

2020-09-29

Mer om Nye NEK 400 Landbruk
 

Den sjette utgaven av standarden NEK IEC 60335-1 er nylig revidert og inneholder generelle sikkerhetskrav for alle husholdningsapparater.

2020-09-29

Mer om Revidert standard for husholdningsapparater
 

En ny utgave av NEK 405-serien er lansert etter en omfattende revisjon. Det betyr blant annet at kravene til kompetanse er skjerpet.

2020-09-24

Mer om Ny NEK 405 Elkontroll lansert
1 2 3 4 5 > »