Elektro

 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har utarbeidet en ny teknisk spesifikasjon – NEK TS 600 – som gir veiledning og forslag til metoder for å oppnå kravene i NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystemer.

2023-01-10

Mer om Ny teknisk spesifikasjon til støtte for veiprosjekter
 

Den nye Montørhåndboka er oppdatert i henhold til NEK 400:2022 og er nå i salg. Om du kjøper Montørhåndboka og NEK 400 sammen, får du 15 % rabatt.

2022-10-25

Mer om Montørhåndboka og NEK 400 med 15 % rabatt
 

NEK 446:2022 er en samling av tre delstandarder i serien NEK IEC 62446 som omhandler krav for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer. NEK 400 henviser direkte til første delstandard i denne samlingen.

2022-06-27

Mer om Ny standard for solcellers tilknytning til nettet
 

Eliaden fikk i år det høyeste besøkstallet siden 2008. Hele 20724 personer besøkte i år elbransjens største messe. En av de store nyhetene på messa var nye NEK 400 – se videoen fra lanseringen.

2022-06-23

Mer om Eliaden 2022 – en stor suksess
 

I den nye utgaven av NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er det flere endringer både i form av nye delstandarder, fjerning av krav og tydeliggjøring.

2022-05-31

Mer om Ny NEK 400:2022 tilgjengelig nå
 

Torsdag 5. mai ble nye NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett lansert på et webinar arrangert av NEK, Nelfo og Ren. Over 1000 påmeldte hadde vist interesse for lanseringen.

2022-05-09

Mer om Ny NEK 399 lansert med rekordhøy deltakelse
 

Standard Online og NEK har felles stand på Eliaden som er 31. mai til 2. juni på NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) på Lillestrøm.

2022-04-28

Mer om Besøk NEK og Standard Online på Eliaden
 

NEK 486 omhandler stasjonære litium-ionbatterier og er normativ referanse i NEK 400:2022. Standarden er aktuell for virksomheter som gjør prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av LIB for UPSer, nødstrøm og energilagring for bolig og næring.

2021-11-25

Mer om Ny standard for litium-ionbatterier
 

NEK lanserte nylig en helt ny standardsamling for cybersikkerhet innen operasjonell teknologi, altså hvordan man sikrer selve infrastrukturen hvor digital informasjon finnes.

2021-11-03

Mer om Ny standardsamling for cybersikkerhet – NEK 820
 

Hvert fjerde år blir NEK 400 revidert for å fange opp endringer. I 2022 vil det komme flere endringer blant annet innenfor ladeklare bygg. Dette er endringer som krever en åpen høring og høringsforslaget på NEK 400:2022 er nå offentliggjort for kommentering.

2021-09-29

Mer om NEK 400:2022 på høring
1 2 3 4 5 > »