Personer med hjelm ser på en skjerm
Foto: Istock

Ny BIM-standard om prinsipper for digital dokumentasjon på høring

Forslaget til en ny Norsk Standard for hvordan man kobler digital dokumentasjon til en informasjonsmodell for byggverk (AIM) er på høring fram til 1. mai.

Effektiv håndtering og vedlikehold av informasjon knyttet til byggverk i et livsløpsperspektiv krever gode strukturer og digital samhandling mellom de som produserer informasjonen og de som skal motta og benytte seg av informasjonen.

Nå er forslaget til en ny Norsk Standard, NS 8360-3 BIM-objekter for byggverk - Del 3: Referansemetode og prinsipper for å knytte digital dokumentasjon til informasjonsmodell for byggverk (AIM), på høring. 

Bruken av digitale teknologier i bygg- og anleggsbransjen har blitt stadig mer utbredt de siste årene. BIM har revolusjonert måten byggeprosjekter designes, planlegges og utføres på. Målet med BIM er å skape en digital representasjon av et bygg, som kan brukes til å styre byggeprosessen, og vedlikeholde bygget gjennom hele livssyklusen.

Komiteen SN/K 380, som har utviklet standarden, består av representanter for næringsliv, myndigheter, små og mellomstore bedrifter, byggherrevirksomheter, rådgivere, forvaltere og entreprenører.

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 1. mai 2023. Du finner lenke til høringsforslaget på siden Standarder på høring. Det er gratis å få tilgang til høringsdoumentet, men du må være registrer som bruker. 

Standarden benevnes prNS  mens den er på høring, og forstavelsen pr viser at det er er høringsokument.

Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Stefan Bæk Jensen.

Sist oppdatert: 2023-02-24