Sprekk i en vegg.
Foto: iStockPhoto

Ny Norsk Standard for besiktigelse av byggverk og eiendom før byggestart

Standarden NS 8141-4:2021 gir krav og retningslinjer for besiktigelse av nærliggende byggverk og eiendommer før start av bygge- og anleggsarbeider som kan medføre risiko for skader eller setninger.

NS 8141-4 Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 4: Retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart, som er standardens fulle navn, beskriver hvordan en besiktigelse skal gjennomføres, hva den skal omfatte og hvordan data skal lagres, både med hensyn til gjenfinning og personvern. 

Standarden kan brukes i forbindelse med risikovurdering, som konkurransegrunnlag, tilbud, kontrakter, planlegging og gjennomføring. Standarden kan også brukes veiledende i tvister. Målgrupper for dokumentet er primært myndigheter, byggherrer, rådgivere og entreprenører.

For å avdekke forhold som kan relateres til bygge- og anleggsarbeid, er det hensiktsmessig å foreta en forhåndsbesiktigelse av de mest utsatte byggverkene og eiendommene. Besiktigelse av byggverk og eiendommer før igangsettelse av anleggsarbeid, gir en dokumentasjon om hvilken tilstand eiendommene var i før anleggsarbeidet startet. Ved behov for skadevurdering i etterkant, kan forhåndsbesiktigelsen brukes for sammenligning.  Besiktigelsen kan også være med på å danne grunnlag for beregning av grenseverdier for vibrasjoner, om hva bygningene kan tåle. 

NS 8141-4 er del av en serie på nå 4 deler. Bestemmelse av grenseverdier for vibrasjoner er beskrevet i del 1. Del 1 er under revisjon og er planlagt sendt ut på høring i starten av 2022. 

Les mer om NS 8141-serien

Sist oppdatert: 2022-01-13

NS 8141-4:2021

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 4: Retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang