Gutt med fingrene i ørene

Lydtekniske løsninger for universell utforming

Det finnes standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger som NS 8175, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Nå er en ny standard som skal være et bindeledd mellom disse, på høring, og vi inviterte til høringsmøte 22. november.

Standarden, NS 8179 Lydforhold i bygninger – Lydtekniske løsninger for universell utforming, er laget for å ta hensyn til brukergrupper med ulike behov. Det kan være krav og kriterier for valg, bruk og drift av ulike lydtekniske utstyr, deres funksjon, dekningsområde, kriterier for mottakerløsninger, og informasjon til brukerne.

Forslaget inneholder først generelle forhold og betingelser som er relevante å ta hensyn til i forbindelse med lydtekniske løsninger for universell utforming. Forslaget beskriver kommunikasjonsmåter, taleoppfattelse, trådløs lydoverføring, ulike typer mikrofoner og høyttalere, og hvordan lydteknisk utstyr kan brukes i ulike situasjoner og bygninger. De siste punktene i forslaget omhandler bestillingskompetanse for å velge riktige løsninger, kriterier for utstyrets installasjon, drift og vedlikehold, samt hvilken type informasjon som gis til brukerne.

Dette er et nytt tema i standardiseringssammenheng og forlaget representerer et nybrottsarbeid. Det er derfor viktig med innspill på ulike kriterier og krav i forslaget. Dette gjelder både generelt og til løsninger som foreslås for de ulike bygningstypene.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

(blir lagt ut om kort tid)

Presentasjonerogram

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Standarden benevnes som prNS 8179, hvor forstavelsen «pr» viser at dette er et høringsforslag. Høringsfristen er 1. desember 2022.

Standardiseringskomiteen

Forslaget til standard er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 387 Lydtekniske løsninger for universell utforming. Komiteens mandat har vært å utarbeide en teknisk spesifikasjon eller Norsk Standard for planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av lydtekniske løsninger for universell utforming og for taleforståelighet i ulike situasjoner og i ulike rom. Dokumentet skal beskrive hvordan det kan oppnås mest mulig likestilt tilgang til lyd for alle som kan benytte seg av den.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Iiris Turunen-Rindel per e-post.

Sist oppdatert: 2022-11-22