2022 Nyheter

 

NS-EN 17007 gir en generisk beskrivelse av vedlikeholdsprosessen og gjelder for alle virksomheter som har ansvar for vedlikehold av bygg, anlegg og produksjonssystemer. Standarden ble først utgitt i 2017 på engelsk og er nå tilgjengelig på norsk.

2022-12-23

Mer om Standard for vedlikeholdsprosess oversatt til norsk
 

ISO 19650 Del 4 omhandler kvaliteten og nytten på informasjonen som utveksles og fastsetter kriterier for både formatet og innholdet.

2022-12-23

Mer om Ny standard i ISO 19650-serien om informasjonsforvaltning med BIM
 

Hvordan kan man sikre både de ansatte og kontinuitet av virksomheten under en epidemi? Det skal en ny FM-standard hjelpe med. Et forslag til standard er på høring til 18. januar 2023 og vi ønsker å høre din mening om den.

2022-12-20

Mer om Drift av virksomheten under en epidemi – ny standard på høring
 

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til ISO 23591 og er på høring fram til 15. februar 2023.

2022-12-20

Mer om Norsk Standard for saler for musikkframføring er på høring
 

Standarden med bestemmelser for alle delene av NS 3420 er nå ute på høring. Høringsfristen er 15. februar.

2022-12-15

Mer om NS 3420-1 Fellesbestemmelser er revidert og på høring
 

Byggebransjen har ventet på publisering av en ny utgave av standarden NS 8141-1 Veiledende grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt fra bygge- og anleggsaktivitet og trafikk, og 8. desember inviterte vi til lansering av den på et frokostmøte. Her kan du se opptak og presentasjonene som ble holdt.

2022-12-09

Mer om Grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt
 

NS-EN 12794 som omhandler prefabrikkerte fundamentpæler i betong, har fått nytt nasjonalt tillegg. Tillegget tar for seg forsterkning av pælespissen for å tåle harde grunnforhold.

2022-12-06

Mer om Nytt nasjonalt tillegg for fundamentpæler
 

NS 3650 er en ny Norsk Standard som omhandler bruk av pozzolan som er et materiale med vulkansk opprinnelse, som brukes i betongproduksjon.

2022-12-06

Mer om Ny Norsk Standard for pozzolan til bruk i betong
 

Det nasjonale tillegget til NS-EN 206 Betong er oppdatert og kommet i ny versjon. Dette er en teknisk oppdatering i forhold til 2020-versjonen.

2022-11-25

Mer om Endringer i materialstandarden for betong
 

Det finnes standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger som NS 8175, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Nå er en ny standard som skal være et bindeledd mellom disse på høring, og vi inviterte til høringsmøte 22. november.

2022-11-22

Mer om Lydtekniske løsninger for universell utforming
1 2 3 4 > »