2022 Nyheter

 

Standarden NS 8141-4:2021 gir krav og retningslinjer for besiktigelse av nærliggende byggverk og eiendommer før start av bygge- og anleggsarbeider som kan medføre risiko for skader eller setninger.

2022-01-13

Mer om Ny Norsk Standard for besiktigelse av byggverk og eiendom før byggestart
 

I 2022-utgaven av NS 3420 er åtte av delene enten helt nye eller revidert og utgitt i nye versjoner. Her er en oversikt over endringer som er gjort.

2022-01-13

Mer om Hva er nytt i NS 3420:2022?