Delvis demontert rulletrapp
NS 3809 kan brukes for alle typer løfteinnretninger, inkludert rulletrapper.

Ny Norsk Standard for krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger

Denne nye standarden, NS 3809, ble utgitt i desember 2020 og inneholder krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger.

Standarden kan brukes som referanse i en drifts- og vedlikeholdskontrakt mellom oppdragsgiver og leverandør, og målet er å få til ryddigere kontraktsforhold mellom partene.

NS 3809 er den siste av tre standarder som har blitt publisert de senere årene, som ivaretar krav til løfteinnretninger. De to andre er

  • NS 3810 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau, som omhandler periodisk sikkerhetskontroll
  • NS 3808 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau – Forbedring av sikkerheten, som omhandler regler for forbedring på eksisterende anlegg

Les mer om NS 3809.

Sist oppdatert: 2021-01-14

NS 3809:2020

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3810:2014

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3808:2017

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang