NS-EN 14972-1 Vanntåkesystemer er oversatt til norsk

Standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av alle typer faste landbaserte vanntåkesystemer. Nå er den oversatt til norsk.

NS-EN 14972-1 Faste brannslokkesystemer - Vanntåkesystemer - Del 1: Dimensjonering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold, henviser til 16 branntest-protokoller. Noen er utgitt, mens resten vil bli utgitt fortløpende. Arbeidet er basert på underlag fra anerkjente protokoller (FM, ISO, VDS og BSI).

NS-EN 14972-1 er i utformingen veldig lik standarden for automatiske sprinklersystemer, NS-EN 12845, og det er også mange henvisninger til denne standarden. 

Tillegg A i standarden gir veiledning for å utarbeide representative branntestprotokoller for vanntåkesystemer. En figur viser prosessen som et enkelt flytdiagram.

De viktigste endringene fra forrige versjon

NS-EN 14972-1 ble publisert som NS-EN i engelsk versjon i januar 2021 og erstatter SN-CEN/TS 14972:2011. Dette er de viktigste endringene:

  • Veiledning om utløsningsarealer
  • Veiledning om effektiv tankkapasitet
  • Utvidelse av anvendelsesområde til flere arealer i bygninger når dette støttes av prøvingsstandarder fra andre organisasjoner

NS-EN 14972-1 er ment å brukes av produsenter, prosjekterende og installatører av vanntåkesystemer og av myndigheter.

Les mer om standard for vanntåkesystemer på fagsiden

Sist oppdatert: 2021-12-07

NOK 969,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer — Vanntåkesystemer — Del 1: Dimensjonering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 2020-12 (2021-10-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer — Vanntåkesystemer — Del 1: Dimensjonering, installasjon, inspeksjon og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2021-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang