Tak som er vannskadet

Fuktsikker byggeprosess og sanering etter fuktskader

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. 22. juni inviterte vi til frokostmøte om to standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS 3515.

Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager i form av allergier og luftveissykdommer for beboere og brukere.

Skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader

Målet med NS 3515, som ble utgitt i slutten av mars 2021, er å redusere skadeomfanget dersom det skulle oppstå vann- eller fuktskade i en bygning. Standarden vil være et nyttig verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk er hensiktsmessige og forsvarlige. Den setter krav til kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger. Kravene som stilles til ansvarlig foretak for saneringsarbeidet omfatter blant annet hva som skal undersøkes på skadestedet og hvordan de ulike prosessene knyttet til saneringsarbeidet skal gjennomføres, herunder valg av metoder, sluttkontroll og dokumentasjon.

Fuktsikker bygging

NS 3514 gir aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og bidrar til økt bevissthet på fuktsikker bygging. Standarden inneholder krav knyttet til planlegging og gjennomføring for å unngå at fukt (i hovedsak nedbør) i utførelsesfasen av et byggeprosjekt skal føre til skader på materialer eller konstruksjoner. 

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Dag Hamre per e-post.

Sist oppdatert: 2021-08-06

NS 3515:2021

Standard

NOK 635,00 (eks. mva)

Vann- og fuktskader i bygninger — Skadebegrensning og sanering

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3514:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Fuktsikker bygging — Planlegging og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3511:2014

Standard

NOK 974,00 (eks. mva)

Måling av relativ fuktighet (RF) i betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3512:2014

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Måling av fukt i trekonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i NS 3515 - Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 3515 - Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering, 29. september kl. 9-16

Tid: 2021-11-18Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse