Sement som renner ut av en blandemaskin

CO2-fangst i sementindustrien

I februar ble det utgitt en teknisk rapport som gir oversikt over de mest relevante tilgjengelige teknologiene for å fange opp CO2 fra sementindustrien. Selv om dette er et internasjonalt dokument, ligger det norsk initiativ og mye norsk deltakelse og engasjement bak.

Hvorfor CO2 fangst fra sement?

Store deler av verden jobber nå med å sette i gang tiltak som skal redusere utslipp av drivhusgassen CO2, og CO2-utslipp kommer ikke bare fra energiproduksjon og fra transportsektoren. Selv om hele verdens energiproduksjon skulle bli fornybar og alle skulle benytte seg av utslippsfrie transportmidler, ville det fortsatt være en god del CO2-utslipp fra ulike industrielle prosesser. Det handler om prosesser der reduksjonen av en forbindelse og oksidasjon av karbon, og dermed CO2-utslipp, er en del av den kjemiske prosessen for å produsere en del viktige råvarer. Produksjon av sement, stål og aluminium er blant de såkalte CO2-intensive industriene hvor denne drivhusgassen dannes og slippes ut uansett hvor grønne energikilder vi får. Bare verdens sementproduksjon alene står for nesten like mye CO2-utslipp som de samlede CO2-utslippene til et stort land som USA.

For å oppnå målene om «karbonnøytralitet» er vi nødt å se på reduksjon av CO2-utslipp fra CO2-intensive industrier. Norge er et foregangsland når det gjelder fangst av CO2 på dette området. Prosjektet Langskip (se lenke nedenfor) er et godt eksempel på Norges vilje og handling når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp fra CO2-intensive industri.

Norsk initiativ

Den tekniske rapporten, ISO/TR 27922 Carbon dioxide capture — Overview of carbon dioxide capture technologies in the cement industry er utgitt av den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 265, og har blitt utarbeidet etter initiativ og iherdig innsats fra Tore Andreas Trop. Han er medlem i den norske standardiseringskomiteen, SN/K 544, som jobber med internasjonal CCS-standardisering. Han har jobbet målrettet og har lykkes å få den internasjonale sementindustrien involvert i arbeidet. Dette har gjort at resultatet er godt anerkjent og forankret. Arbeidet med ISO/TR 27922 har vært under japansk ledelse, men det har vært stor drivkraft, engasjement og deltakelse fra norske aktører i arbeidet. Gassnova har vært og er en viktig støttespiller i standardiseringsarbeidet med CCS.

Ønsker du mer informasjon om dette arbeidet, kan du kontakte prosjektleder Javad Sunde Fahadi

Lenke til mer informasjon om prosjektet Langskip.

Sist oppdatert: 2021-11-15

NOK 1 374,00 (eks. mva)

Carbon dioxide capture — Overview of carbon dioxide capture technologies in the cement industry

SpråkEngelskUtgave: 1 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang